Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 5
  • Truy cập hôm nay: 998
  • Tổng truy cập: 173396
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2407/QĐ-UBND 16/07/2018
Thành lập Cụm công nghiệp Hoài Hảo (Thôn Phụng Du 1, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn)
2408/QĐ-UBND 16/07/2018
Thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định
2361/QĐ-UBND 13/07/2018
Thay đổi thành viên Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Cụm công nghiệp Phú An
2368/QĐ-UBND 13/07/2018
Thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định
2371/QĐ-UBND 13/07/2018
Thay thế và cấp Thẻ thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh
4161/UBND-KT 13/07/2018
Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4177/UBND-TD 13/07/2018
Trả lời đơn của ông Võ Duy Hưng
41/KH-UBND 13/07/2018
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
4130/UBND-KT 12/07/2018
Thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
4132/UBND-TH 12/07/2018
Thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất do thành phố quản lý
4146/UBND-NC 12/07/2018
Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
4150/UBND-VX 12/07/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2337/QĐ-UBND 12/07/2018
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
2331/QĐ-UBND 12/07/2018
Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân để xây dựng khu dân cư xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân
108/BC-UBND 11/07/2018
Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII)
2325/QĐ-UBND 11/07/2018
Kiện toàn Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
4107/UBND-KT 10/07/2018
Kiểm tra, rà soát khối lượng thực tế thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1
102/BC-UBND 09/07/2018
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
2300/QĐ-UBND 09/07/2018
Điều chỉnh Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh
2313/QĐ-UBND 09/07/2018
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
2314/QĐ-UBND 09/07/2018
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
2316/QĐ-UBND 09/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Trà Xom năm 2018
2317/QĐ-UBND 09/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập Thủy điện Trà Xom năm 2018
4064/UBND-KT 09/07/2018
Xử lý sạt lở đê sông La Tinh, sông Cạn thuộc huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát
4065/UBND-KT 09/07/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
4077/UBND-KT 09/07/2018
Huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển
4088/UBND-KT 09/07/2018
Báo cáo tình hình xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn và thực hiện Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
4092/UBND-TD 09/07/2018
Trả lời khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ánh
4099/UBND-KT 09/07/2018
Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh năm 2018
4105/UBND-KSTT 09/07/2018
Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát TTHC
Hiển thị trang: 10 trong tổng số 1396 trang.