Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 6
  • Truy cập hôm nay: 1519
  • Tổng truy cập: 173917
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
106/BC-UBND 09/07/2018
Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Bình Định
96/BC-UBND 06/07/2018
Tổng kết tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
97/BC-UBND 06/07/2018
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/BC-UBND 06/07/2018
Rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định
99/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả tự kiểm tra văn bản thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
100/BC-UBND 06/07/2018
Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
2267/QĐ-UBND 06/07/2018
Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm
2268/QĐ-UBND 06/07/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
3994/UBND-VX 06/07/2018
Tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
3996/UBND-NC 06/07/2018
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg và tổ chức thu thập thông tin dân cư
4002/UBND-KT 06/07/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4042/UBND-KT 06/07/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ
4044/UBND-VX 06/07/2018
Thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh
4015/UBND-TH 06/07/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4030/UBND-VX 06/07/2018
Triển khai thực hiện việc xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tỉnh Bình Định
4031/UBND-KT 06/07/2018
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
4033/UBND-KT 06/07/2018
Triển khai cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018
4045/UBND-KT 06/07/2018
Phương án đầu tư thay thế tuyến ống cấp nước chuyên tải dọc Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn
4057/UBND-KT 06/07/2018
Thực hiện Văn bản số 3358/BTNMT-TCCB ngày 26/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
101/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
2281/QĐ-UBND 06/07/2018
Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn
95/BC-UBND 05/07/2018
Tổng kết thực hiện Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
108/BCĐ-UBND 05/07/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018
2265/QĐ-UBND 05/07/2018
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tấn Thành
3964/UBND-KT 05/07/2018
Báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh Bình Định
3977/UBND-KT 05/07/2018
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
3985/UBND-TH 05/07/2018
Thông báo lớp bồi dưỡng công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
3991/UBND-VX 05/07/2018
Thực hiện công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh
40/KH-UBND 04/07/2018
Tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2018
3951/UBND-VX 04/07/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Hiển thị trang: 11 trong tổng số 1396 trang.