Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3/ 2003/QĐ-UB 14/01/2003
V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Yến sào Bình Định
4/ 2003/QĐ-UB 14/01/2003
Về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2003
5/ 2003/QĐ-UB 14/01/2003
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2003
6/ 2003/QĐ-UB 14/01/2003
Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2003
64/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về dự toán ngân sách địa phương năm 2003
65/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2003
66/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về mức thu và tỷ lệ để lại đối với các loại phí
67/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông giai đoạn 2003 - 2005 tỉnh Bình Định
68/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2003
69/ NQ-HĐND9 10/01/2003
V/v chủ trương hỗ trợ lãi suất đầu tư
70/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về khen thưởng thành tích xuất sắc hoạt động HĐND tỉnh năm 2002
71/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
72/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
73/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc cho thôi giữ chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
74/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
75/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2003
2/ 2003/QĐ-UB 10/01/2003
Quy định giá tối thiểu về cá loại 5 để tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2003
1/ 2003/QĐ-UB 07/01/2003
V/v Thành lập Văn phòng tổng hợp thuộc Liên minh HTX tỉnh Bình Định
1/ BC-UB 06/01/2003
Thực hiện đấu thầu năm 2002
2/ BC-UB 06/01/2003
Tình hình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong 10 năm ở tỉnh Bình Định (1992-2001)
1/ 2003/CT-UB 03/01/2003
Các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông và hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra
194/ 2002 /QĐ-UB 30/12/2002
V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm
195/ 2002//QĐ-UB 30/12/2002
V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định
192/ 2002/ QĐ-UB 27/12/2002
V/v điều chỉnh phân cấp quản lý đường ĐT 637 Vườn Xoài - Vĩnh Thạnh
193/ 2002/ QĐ-UB 27/12/2002
V/v quy định mức thu học phí, lệ phí thi tuyển tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định
190/ 2002/QĐ-UB 25/12/2002
V/v ban hành bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ
191/ 2002/ QĐ-UB 25/12/2002
V/v quy định tạm thời hạn mức đất ở và đất sản xuất
189/ 2002/ QĐ-UB 24/12/2002
Phê duyệt chi phí tiền ăn giữa ca trong đơn giá đo đạc bản đồ địa chính
187/ 2002/QĐ-UB 23/12/2002
Về việc ban hành Quy định nguồn tài sản bán đấu giá thuộc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
188/ 2002/QĐ-UB 23/12/2002
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2002
Hiển thị trang: 1381 trong tổng số 1408 trang.