Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
185/ 2002/ QĐ-UB 20/12/2002
V/v chuyển đổi Xí nghiệp Quản lý khai thác Yến sào Bình Định thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
186/ 2002/QĐ-UB 20/12/2002
Quy định tạm thời về mức thu dịch vụ kiểm nghiệm mẫu nước và bệnh động vật thủy sản
183/ 2002/ QĐ-UB 13/12/2002
V/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối,đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
184/ 2002/ QĐ-UB 13/12/2002
V/v ban hành chính sách khen thưởng cho các doanh nghiệp có số kim ngạch xuất khẩu gia tăng đối với một số mặt hàng thực hiện trong năm 2003
182/ 2002/ QĐ-UB 12/12/2002
V/v ban hành danh mục các văn bản quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh bị bãi bỏ
29/ 2002/CT-UB 10/12/2002
Thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác quản lý đất đai
180/ 2002/QĐ-UB 09/12/2002
Phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Bình Định giai đoạn 2002 - 2010
181/ 2002/QĐ-UB 09/12/2002
Phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu tỉnh Bình Định giai đoạn 2002 - 2010
28/ 2002/CT-UB 06/12/2002
Thực hiện pháp lệnh giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/ 2002/CT-UB 03/12/2002
Thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
177/ 2002/QĐ-UB 03/12/2002
V/v quy định giá thóc thu thuế nhà, đất năm 2003 trên địa bàn tỉnh
178/ 2002/ QĐ-UB 03/12/2002
V/v chuyển Phòng Công chứng nhà nước số 1 thuộc Sở Tư pháp sang đơn vị dịch vụ hành chính công
179/ 2002/ QĐ-UB 03/12/2002
Điều chỉnh Quyết định số 159/2002/QĐ-UB ngày /11/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v mức chi cho công tác phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002 trở đi
176/ 2002/ QĐ-UB 27/11/2002
Quy định mức thu phí bảo hiểm y tế tự nguyện nhân dân tại thành phố Quy Nhơn
175/ 2002/QĐ-UB 26/11/2002
V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá phân loại tổ chức, hoạt động của chính quyền cơ sở
26/ 2002/CT-UB 19/11/2002
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và điện thoại công vụ
172/ 2002/QĐ-UB 19/11/2002
V/v điều chỉnh Điều 14 của bản Quy định kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 19/3/2002 của UBND tỉnh
173/ 2002/QĐ-UB 19/11/2002
V/v ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt giá trị bồi thường thiệt hại về tài sản đối với một số dự án nhỏ trên địa bàn
174/ 2002/ QĐ-UB 19/11/2002
V/v thay đổi nội dung Điều 3 tại Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2002 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2002/QĐ-UB ngày 05/7/2002 của UBND tỉnh
171/ 2002/QĐ-UB 18/11/2002
V/v quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh
25/ 2002/CT-UB 14/11/2002
Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng
167/ 2002/QĐ-UB 13/11/2002
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động đánh bắt hải sản
168/ 2002/QĐ-UB 13/11/2002
V/v quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra
169/ 2002/QĐ-UB 13/11/2002
V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ các khu công nghiệp
170/ 2002/QĐ-UB 13/11/2002
V/v quy định phương thức xác định giá đất để giao quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở cho các đối tượng tại các khu tái định cư
164/ 2002/QĐ-UB 12/11/2002
V/v bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định 49/2001/QĐ-UB ngày 05//6/2001 của UBND tỉnh
165/ 2002/QĐ-UB 12/11/2002
V/v thành lập Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ địa chính Thuộc Sở Địa chính
166/ 2002/QĐ-UB 12/11/2002
V/v thành lập Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chính Thuộc Sở Địa chính
163/ 2002/QĐ-UB 08/11/2002
Quy định giá đất ở tại khu tạm cư Xóm Tiêu, khu vực 4, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn
162/ 2002/QĐ-UB 04/11/2002
Ban hành Đề án củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể khối phi nông nghiệp từ năm 2003 - 2005 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 29/7/2002 của Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" khối phi nông nghiệp.
Hiển thị trang: 1382 trong tổng số 1408 trang.