Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
159/ 2002/ QĐ-UB 01/11/2002
V/v mức chi cho công tác phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002 trở đi
160/ 2002/ QĐ-UB 01/11/2002
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 của tỉnh
161/ 2002/ QĐ-UB 01/11/2002
V/v thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng nguyên liệu giấy
158/ 2002/QĐ-UB 31/10/2002
Ban hành Đề án củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp từ năm 2003 đến 2005 và xử lý các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 29/7/2002 của Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" trong các HTX nông nghiệp
154/ 2002/ QĐ-UB 30/10/2002
Ban hành Quy định về một số biện pháp khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và thu hút nhân lực có trình độ cao
155/ 2002/QĐ-UB 30/10/2002
V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2002-2005
156/ 2002/ QĐ-UB 30/10/2002
V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp
157/ 2002/ QĐ-UB 30/10/2002
V/v thành lập Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác thuộc Sở Tư pháp
153/ 2002/ QĐ-UB 29/10/2002
V/v phê duyệt Đề án giảng dạy tin học trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2005
150/ 2002/QĐ - UB 25/10/2002
Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài
151/ 2002/QĐ-UB 25/10/2002
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2002/CT-TTg ngày 1-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002”
149/ 2002/QĐ-UB 24/10/2002
V/v quy định tỉ lệ trích và sử dụng học phí, quỹ xây dựng trường học từ năm 2002 - 2003 trở đi
146/ 2002/QĐ-UB 21/10/2002
V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 20/5/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ
147/ 2002/QĐ -UB 21/10/2002
V/v ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010
148/ 2002/QĐ-UB 21/10/2002
V/v quy định giá đất ở tại khu tái định cư E 655 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
149/ 2002/QĐ-UB 21/10/2002
V/v quy định tỉ lệ trích và sử dụng học phí, quỹ xây dựng trường học từ năm 2002 - 2003 trở đi
144/ 2002/QĐ-UB 18/10/2002
Quy định hạng đất khu dân cư trong địa bàn huyện Tây Sơn
145/ 2002/QĐ-UB 18/10/2002
Quy định hạng đất khu dân cư trong địa bàn huyện Vân Canh
141/ 2002/ QĐ-UB 15/10/2002
V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Thanh Bình
142/ 2002/ QĐ-UB 15/10/2002
V/v công nhận Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn 96 anh hùng tại Bình Định
143/ 2002/ QĐ-UB 15/10/2002
V/v thành lập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định
140/ 2002/ QĐ-UB 14/10/2002
V/v ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ,công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học
139/ 2002/QĐ-UB 07/10/2002
V/v đổi tên Đoàn Dân ca kịch Bình Định thành Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định
37356 07/10/2002
Quy định hạng đất khu dân cư trong địa bàn huyện Hoài Ân
136/ 2002/ QĐ-UB 04/10/2002
V/v thành lập Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn
137/ 2002/ QĐ-UB 04/10/2002
V/v đổi tên Trung tâm Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến ngư và nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thủy sản Bình Định
138/ 2002/QĐ-UB 04/10/2002
V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112
133/ 2002/ QĐ-UB 03/10/2002
Quy định bổ sung giá đất ở tại đường Nguyễn Tư, thành phố Quy Nhơn
134/ 2002/ QĐ-UB 03/10/2002
V/v ban hành chính sách đi tham quan, du lịch ở nước ngoài đối với cán bộ lãnh đạo thuộc tỉnh
130/ 2002/QĐ-UB 01/10/2002
V/v ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 1383 trong tổng số 1408 trang.