Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
132/ 2002/ QĐ-UB 01/10/2002
V/v chính sách trợ cấp và hỗ trợ cán bộ được luân chuyển trên địa bàn tỉnh
89/ 2002/ QĐ-UB 30/09/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bình Định
131/ 2002/ QĐ-UB 30/09/2002
V/v trợ cấp thêm kinh phí hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã
126/ 2002/ QĐ-UB 26/09/2002
V/v thành lập Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều Bình Định
127/ 2002/ QĐ-UB 26/09/2002
V/v thành lập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Thuộc Sở Thương mại và Du lịch
128/ 2002/ QĐ-UB 26/09/2002
V/v thành lập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Địa chính
129/ 2002/ QĐ-UB 26/09/2002
V/v bổ sung, sửa đổi Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 20/5/2002 của UBND tỉnh
122/ 2002/ QĐ-UB 25/09/2002
Ban hành cơ chế thưởng và cấp lại từ ngân sách tỉnh cho các DNNN thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
123/ 2002/ QĐ-UB 25/09/2002
V/v điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ thôn, làng, khu vực, khối phố
124/ 2002/ QĐ-UB 25/09/2002
V/v trợ cấp thêm kinh phí hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã
125/ 2002/QĐ-UB 25/09/2002
Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
119/ 2002/ QĐ-UB 24/09/2002
Về mức sinh hoạt phí, hoạt động phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
120/ 2002/ QĐ-UB 24/09/2002
Về việc thành lập Trung tâm giống cây trồng Bình Định
121/ 2002/ QĐ-UB 24/09/2002
V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng tiếp dân của tỉnh và Phòng Tiếp dân thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định
117/ 2002/ QĐ-UB 23/09/2002
V/v điều chỉnh Điều 11 Quyết định 34/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh Bình Định
118/ 2002/ QĐ-UB 23/09/2002
V/v điều chỉnh Điều 9 Quyết định 26/2002/QĐ-UB ngày 19/3/2002 của UBND tỉnh Bình Định
116/ 2002/QĐ-UB 13/09/2002
V/v phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, thành phố đối với công tác quản lý đất đai
115/ 2002/ QĐ-UB 10/09/2002
Ban hành Quy định về tổ chức thôn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy thôn
114/ 2002/ QĐ-UB 05/09/2002
V/v thành lập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Thuộc Sở Công nghiệp
24/ 2002/CT-UB 27/08/2002
Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
111/ 2002/ QĐ-UB 22/08/2002
Quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện An Lão
112/ 2002/ QĐ-UB 22/08/2002
Quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
113/ 2002/ QĐ-UB 22/08/2002
Quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
110/ 2002/ QĐ-UB 21/08/2002
V/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ
106/ 2002/ QĐ-UB 20/08/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Xây dựng
107/ 2002/ QĐ-UB 20/08/2002
V/v bãi bỏ việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
108/ 2002/ QĐ-UB 20/08/2002
V/v quy định danh mục đối tượng được vay vốn trực tiếp từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
109/ 2002/QĐ-UB 20/08/2002
V/v phê duyệt đề án quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Định đến năm 2010.
23/ 2002/CT-UB 16/08/2002
Tăng cường chỉ đạo diệt trừ bọ cánh cứng hại dừa tại tỉnh Bình Định
105/ 2002/ QĐ-UB 13/08/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hiển thị trang: 1384 trong tổng số 1408 trang.