Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
104/ 2002/QĐ-UB 12/08/2002
Ban hành quy định giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định
103/ 2002/ QĐ-UB 08/08/2002
V/v điều chỉnh mức thu tiền học phí hệ bán công, hệ B trong trườngcông lập, bổ túc văn hóa, học phí học 2 buổi/ ngày, học phí bán trú,học phí ngoại ngữ, tin học, hội phí Hội cha mẹ học sinh kể từ năm học 2002 - 2003
102/ 2002/ QĐ-UB 07/08/2002
V/v ban hành chính sách tái định cư cho các hộ bị giải tỏado giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Xuân Diệu,thành phố Quy Nhơn
97/ 2002/ QĐ-UB 06/08/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Y tế
98/ 2002/ QĐ-UB 06/08/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Giao thông Vận tải
99/ 2002/ QĐ-UB 06/08/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Văn phòng HĐND và UBND tỉnh
100/ 2002/ QĐ-UB 06/08/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định
101/ 2002/ QĐ-UB 06/08/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
22/ 2002/CT-UB 02/08/2002
V/v tập trung chống hạn năm 2002
21/ 2002/CT-UB 01/08/2002
V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2003
96/ 2002/ QĐ-UB 01/08/2002
V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng Khu đô thị mới Nhơn Hội
86/ 2002/QĐ-UB 30/07/2002
V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
87/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Thủy sản
88/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Chi cục Kiểm lâm
90/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Định
91/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
92/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Trung tâm Giáo dục thường xuyên
93/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Kế hoạch và Đầu tư
94/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Thanh tra tỉnh
95/ 2002/QĐ-UB 30/07/2002
V/v tổ chức lại Công ty Dịch vụ Khách sạn Thanh Bình thành Nhà khách Thanh Bình
85/ 2002/QĐ-UB 26/07/2002
V/v phê duyệt kế hoạch hành động Vì bình đẳng và sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định đến năm 2005
81/ 2002/QĐ-UB 22/07/2002
V/v thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định
82/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Thương mại và Du lịch
83/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
84/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v thành lập Phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính - Vật giá
78/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
Quy định mức thu phí bảo hiểm y tế học sinh
79/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Tư pháp
80/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Tài chính - Vật giá
20/ 2002/CT-UB 11/07/2002
Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002
77/ 2002/ QĐ-UB 11/07/2002
Quy định mức giá gia công các loại con dấu
Hiển thị trang: 1385 trong tổng số 1408 trang.