Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31/ 2000/QĐ-UB 17/03/2000
V/v thành lập Bến xe khách Bồng Sơn
30/2000/QĐ-UB 13/03/2000
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
30/ 2000/QĐ-UB 13/03/2000
Kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
29/2000/QĐ-UB 08/03/2000
V/v thành lập Trường THPT Võ Giữ huyện Hoài Ân
29/ 2000/QĐ-UB 08/03/2000
V/v thành lập Trường THPT Võ Giữ huyện Hoài Ân
28/2000/QĐ-UB 03/03/2000
V/v Ban hành bảng giá các loại đất trong toàn tỉnh và phân loại đường phố tại thành phố Quy Nhơn và các thị trấn trong tỉnh
28/ 2000/QĐ-UB 03/03/2000
Ban hành bảng giá các loại đất trong toàn tỉnh và phân loại đường phố tại thành phố Quy Nhơn và các thị trấn trong tỉnh
26/ 2000/QĐ-UB 02/03/2000
V/v quy định các khoản chi từ nguồn thu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn
27/ 2000/QĐ-UB 02/03/2000
V/v đầu tư đường giao thông đến trung tâm các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân
25/2000/QĐ-UB 24/02/2000
V/v thành lập Trường THPT tư thục Xuân Diệu
25/ 2000/QĐ-UB 24/02/2000
V/v thành lập Trường THPT tư thục Xuân Diệu
22/2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v Ban hành Quy định về việc luân chuyển bác sĩ
23/2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường giao thông nông thôn
24/2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định
24/ 2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/ 2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường giao thông nông thôn
22/ 2000/QĐ-UB 23/02/2000
Ban hành Quy định về việc luân chuyển bác sĩ
19/ 2000/QĐ-UB 19/02/2000
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư năm 2000
21/2000/QĐ-UB 17/02/2000
V/v ban hành Quy chế hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tỉnh Bình Định
21/ 2000/QĐ-UB 17/02/2000
V/v ban hành Quy chế hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tỉnh Bình Định
19/2000/QĐ-UB 11/02/2000
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư năm 2000
20/2000/QĐ-UB 11/02/2000
V/v giao chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2000
20/ 2000/QĐ-UB 11/02/2000
V/v giao chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2000
16/2000/QĐ-UB 31/01/2000
V/v Về chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2000
17/2000/QĐ-UB 31/01/2000
V/v Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2000.
18/2000/QĐ-UB 31/01/2000
V/v Về một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều
16/ 2000/QĐ-UB 31/01/2000
Về chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2000
17/ 2000/QĐ-UB 31/01/2000
Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2000.
18/ 2000/QĐ-UB 31/01/2000
Về một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều
15/2000/QĐ-UB 27/01/2000
V/v Điều chỉnh lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
Hiển thị trang: 1394 trong tổng số 1403 trang.