Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
116/ 2001/QĐ - UB 04/12/2001
V/v phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
V/v phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định 03/12/2001
V/v thành lập Trường dạy nghề Bình Định
18/ 2001/CT-UB 03/12/2001
Ngăn chặn các hành vi ném đất, đá lên tàu hỏa và nghiêm cấm các loại xe ôtô qua đường sắt trái phép
114/ 2001/QĐ - UB 30/11/2001
V/v bổ sung và kiện toàn uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Định
113/ 2001/QĐ-UB 21/11/2001
V/v ban hành chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2005
112/ 2001/QĐ - UB 15/11/2001
V/v thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Định
111/ 2001/ QĐ-UB 14/11/2001
V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Định thời kỳ 2001 - 2010
109/ 2001/ QĐ-UB 02/11/2001
V/v quy định tạm thời chế độ hợp đồng đối với cán bộ kế toán viên tại Ban Tài chính xã, phường, thị trấn
110/ 2001/ QĐ-UB 02/11/2001
Ban hành quy định xét đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng
108/ 2001/QĐ - UB 01/11/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTPT năm 2001
107/ 2001/QĐ-UB 31/10/2001
V/v ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa; trường học văn hóa; cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
106/ 2001/ QĐ-UB 30/10/2001
Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức quản lý xe độ chế trên địa bàn tỉnh Bình Định
104/ 2001/QĐ-UB 24/10/2001
V/v kiện toàn Hội đồng Tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh Bình Định
105/ 2001/QĐ - UB 24/10/2001
V/v bổ sung giá tối thiểu thuế tài nguyên
103/ 2001/ QĐ-UB 15/10/2001
Điều chỉnh đơn giá đền bù cây cối, hoa màu, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
102/ 2001/QĐ-UB 12/10/2001
V/v quy định đối tượng được miễn, giảm thu học phí và quỹ xây dựng trường học
17/ 2001/CT-UB 05/10/2001
Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
101/ 2001/ QĐ-UB 04/10/2001
Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định (Ban chỉ đạo 127/ĐP)
99/ 2001/QĐ-UB 01/10/2001
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2001 - 2010
100/ 2001/QĐ-UB 01/10/2001
V/v ban hành chủ trương quản lý, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, di tích cách mạng và di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/ 2001/ QĐ-UB 28/09/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 62/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh
97/ 2001/ QĐ-UB 26/09/2001
Ban hành Quy định giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định
95/ 2001/QĐ - UB 21/09/2001
Về mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ mì (sắn), đậu đỗ năm 2001 tại tỉnh Bình Định
96/ 2001/ QĐ-UB 21/09/2001
V/v bổ sung quy định về một số chính sách phát triển văn hóa nghệ thuật tại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 120/1999/QĐ-UB ngày 06/9/1999 của UBND tỉnh
93/ 2001/QĐ-UB 14/09/2001
V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
94/ 2001/QĐ-UB 14/09/2001
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
92/ 2001/QĐ - UB 12/09/2001
V/v ban hành Quy chế Phúc khảo kết quả thi tuyển công chức
91/ 2001/QĐ - UB 11/09/2001
V/v đổi tên Trường Phổ thông cấp 2-3 Nhơn Thọ
86/ 2001/QĐ-UB 10/09/2001
V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh
87/ 2001/ QĐ-UB 10/09/2001
V/v ban hành mức hỗ trợ xuất bản tác phẩm và phổ biến tác phẩm của văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 1394 trong tổng số 1412 trang.