Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/ 2001/ QĐ-UB 16/01/2001
Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Định
10/ 2001/QĐ - UB 09/01/2001
V/v ban hành giá các loại đất để đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thuộc 2 tuyến tránh: Tuyến 3/2 thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) và tuyến tránh Bình Định (huyện An Nhơn)
8/ 2001/ QĐ-UB 08/01/2001
Về thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế dự toán công trình xây dựng
9/ 2001/QĐ - UB 08/01/2001
V/v chuyển Công ty Khoáng sản Bình Định thành Công ty cổ phần
08 /2001/ QĐ-UB 05/01/2001
V/v thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế dự toán công trình xây dựng
4/ 2001/QĐ - UB 04/01/2001
V/v giao dự toán ngân sách địa phương năm 2001
5/ 2001/QĐ-UB 04/01/2001
Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2001
6/ 2001/QĐ - UB 04/01/2001
V/v đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc thành Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bình Định
7/ 2001/QĐ-UB 04/01/2001
V/v thưởng và cấp lại từ ngân sách tỉnh cho các DNNN trong năm 2001
1/ 2001/QĐ - UB 03/01/2001
V/v chuyển cơ sở I thuộc Công ty Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty cổ phần
2/ 2001/QĐ -UB 03/01/2001
Phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
3/ 2001/QĐ - UB 03/01/2001
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001
106/2000/QĐ-UB 26/12/2000
V/v Quy định giá cá loại 5 để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2001
106/ 2000/QĐ-UB 26/12/2000
Quy định giá cá loại 5 để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2001
105/2000/QĐ-UB 25/12/2000
V/v quy định giá thóc để thu thuế nhà, đất năm 2001
105/ 2000/QĐ-UB 25/12/2000
V/v quy định giá thóc để thu thuế nhà, đất năm 2001
104/2000/QĐ-UB 22/12/2000
V/v ban hành bảng giá tối thiểu xe mô tô 2 bánh để áp dụng tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
104/ 2000/QĐ-UB 22/12/2000
V/v ban hành bảng giá tối thiểu xe mô tô 2 bánh để áp dụng tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
102/2000/QĐ-UB 20/12/2000
V/v Điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
103/2000/QĐ-UB 20/12/2000
V/v ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
103/ 2000/QĐ-UB 20/12/2000
V/v ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
102/ 2000/QĐ-UB 20/12/2000
Điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
101/2000/QĐ-UB 18/12/2000
Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AỤDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
100/ 2000/QĐ-UB 18/12/2000
Về việc quy định giá thóc thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1999 trở về trước
99/2000/QĐ-UB 15/12/2000
V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh
101/2000/QĐ-UB 15/12/2000
V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AỤDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
99/ 2000/QĐ-UB 15/12/2000
V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh
98/2000/QĐ-UB 14/12/2000
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
98/ 2000/QĐ-UB 14/12/2000
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
97/2000/QĐ-UB 12/12/2000
V/v Giải thể DNNN: Công ty Cà phê - Chè xuất khẩu Bình Định
Hiển thị trang: 1398 trong tổng số 1412 trang.