Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
82/2000/QĐ-UB 20/09/2000
V/v Ban hành quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định
82/ 2000/QĐ-UB 20/09/2000
Ban hành quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định
81/2000/QĐ-UB 18/09/2000
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh
81/ 2000/QĐ-UB 18/09/2000
Kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh
79/2000/QĐ-UB 13/09/2000
V/v huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học
80/2000/QĐ-UB 13/09/2000
V/v Điều chỉnh Quyết định số 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 về khoản thu dịch vụ kỹ thuật chụp CT - Scanner
79/ 2000/QĐ-UB 13/09/2000
V/v huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học
80/ 2000/QĐ-UB 13/09/2000
Điều chỉnh Quyết định số 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 về khoản thu dịch vụ kỹ thuật chụp CT - Scanner
78/2000/QĐ-UB 08/09/2000
V/v Quy định một số chế độ đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 1999 - 2004
78/ 2000/QĐ-UB 08/09/2000
Quy định một số chế độ đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 1999 - 2004
77/2000/QĐ-UB 30/08/2000
V/v Quy định mức thu hội phí Hội cha mẹ học sinh từ năm học 2000 - 2001
77/ 2000/QĐ-UB 30/08/2000
Quy định mức thu hội phí Hội cha mẹ học sinh từ năm học 2000 - 2001
75/2000/QĐ-UB 25/08/2000
V/v ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
76/2000/QĐ-UB 25/08/2000
V/v thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh
75/ 2000/QĐ-UB 25/08/2000
V/v ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
76/ 2000/QĐ-UB 25/08/2000
V/v thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh
74/ 2000/QĐ-UB 18/08/2000
Thành lập Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định
74/2000/QĐ-UB 10/08/2000
V/v Thành lập Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định
73/2000/QĐ-UB 09/08/2000
V/v Ban hành Bảng giá điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu tài sản là ô tô, khung ô tô, máy ô tô, moóc kéo để tính lệ phí trước bạ
73/ 2000/QĐ-UB 09/08/2000
Ban hành Bảng giá điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu tài sản là ô tô, khung ô tô, máy ô tô, moóc kéo để tính lệ phí trước bạ
72/2000/QĐ-UB 08/08/2000
V/v mức thu tiền ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm tại tỉnh Bình Định
72/ 2000/QĐ-UB 08/08/2000
V/v mức thu tiền ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm tại tỉnh Bình Định
71/2000/QĐ-UB 07/08/2000
V/v thành lập Trường THPT cấp 2,3 bán công tại huyện Phù Cát
71/ 2000/QĐ-UB 07/08/2000
V/v thành lập Trường THPT cấp 2,3 bán công tại huyện Phù Cát
70/2000/QĐ-UB 28/07/2000
V/v Quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học từ năm học 2000 - 2001
70/ 2000/QĐ-UB 28/07/2000
Quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học từ năm học 2000 - 2001
69/2000/QĐ-UB 26/07/2000
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thương mại và Phát triển Miền núi
69/ 2000/QĐ-UB 26/07/2000
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thương mại và Phát triển Miền núi
68/2000/QĐ-UB 19/07/2000
V/v bổ sung Điều 1, Quyết định số 23/2000/QĐ-UB ngày 23/2/2000 của UBND tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường
68/ 2000/QĐ-UB 19/07/2000
V/v bổ sung Điều 1, Quyết định số 23/2000/QĐ-UB ngày 23/2/2000 của UBND tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường giao thông nông thôn
Hiển thị trang: 1400 trong tổng số 1412 trang.