Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
73/ 1998/QĐ-UB 24/08/1998
V/v quy định mức thu học phí, quỹ xây dựng trường học năm học 1998-1999
68/1998/QĐ-UB 21/08/1998
V/v quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và giám định nội dung văn hóa phẩm mậu dịch và phi mậu dịch
68/ 1998/QĐ-UB 21/08/1998
V/v quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và giám định nội dung văn hóa phẩm mậu dịch và phi mậu dịch
67/ 1998/QĐ-UB 18/08/1998
V/v thành lập Phòng chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
66/ 1998/QĐ-UB 13/08/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
65/ 1998/QĐ-UB 08/08/1998
Về số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn
64/ 1998/QĐ-UB 07/08/1998
Về mức hoạt động phí của cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn
63/ 1998/QĐ-UB 06/08/1998
V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch Nhà nước đầu tư tàu đánh bắt hải sản, khắc phục hậu quả cơn bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất
63/ 1998/QĐ-UB 06/08/1998
V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch Nhà nước đầu tư tàu đánh bắt hải sản, khắc phục hậu quả cơn bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất
62/ 1998/QĐ-UB 31/07/1998
V/v ban hành quy chế tạm thời về việc thi tuyển công chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định
61/ 1998/QĐ-UB 28/07/1998
V/v thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban tôn giáo chính quyền tỉnh
58/ 1998/QĐ-UB 17/07/1998
V/v chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục - Đào tạo sang Sở Lao động Thương binh và Xã hội
58/ 1998/QĐ-UB 17/07/1998
V/v chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục - Đào tạo sang Sở Lao động Thương binh và Xã hội
59/ 1998/QĐ-UB 17/07/1998
V/v thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thương mại và Du lịch
57/ 1998/QĐ-UB 13/07/1998
V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng liên lạc của UBND tỉnh Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh
56/ 1998/QĐ-UB 11/07/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Định
55/ 1998/QĐ-UB 10/07/1998
V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng liên lạc của UBND tỉnh Bình Định tại Hà Nội
54/ 1998/QĐ-UB 04/07/1998
V/v thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn
53/ 1998/QĐ-UB 03/07/1998
V/v thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh Bình Định
51/ 1998/QĐ-UB 01/07/1998
V/v thành lập Văn phòng liên lạc của UBND tỉnh Bình Định tại thành phố Hà Nội
52/ 1998/QĐ-UB 01/07/1998
V/v thành lập Văn phòng liên lạc của UBND tỉnh Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh
50/ 1998/QĐ-UB 29/06/1998
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thanh toán nợ Giai đoạn II của tỉnh Bình Định
49/ 1998 23/06/1998
V/v ban hành quy định tạm thời quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
48/1998/QĐ-UB 22/06/1998
V/v mức huy động đóng góp để xây dựng phát triển giao thông đường bộ tại xã, phường, thị trấn
48/ 1998/QĐ-UB 22/06/1998
V/v mức huy động đóng góp để xây dựng phát triển giao thông đường bộ tại xã, phường, thị trấn
44/1998/QĐ - UB 18/06/1998
V/v giao chỉ tiêu thu lập Quỹ phòng chống bão lụt năm 1998
43/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v thành lập Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định
44/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v giao chỉ tiêu thu lập Quỹ phòng chống bão lụt năm 1998
45/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v cho phép thành lập Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định
46/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v công nhận BCH Hiệp hội thủy sản tỉnh Bình Định và phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội thủy sản Bình Định
Hiển thị trang: 1401 trong tổng số 1403 trang.