Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
47/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v quy định tạm thời mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và giám định nội dung văn hoá phẩm mậu dịch và phi mậu dịch
42/1998/QĐ-UB 15/06/1998
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1929/QĐ-UB ngày 23/7/1997 của UBND tỉnh Bình Định
42/ 1998/QĐ-UB 15/06/1998
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1929/QĐ-UB ngày 23/7/1997 của UBND tỉnh Bình Định
41/ 1998/QĐ-UB 13/06/1998
V/v thành lập Trường PTTH Ngô Mây
40/ 1998/QĐ-UB 12/06/1998
V/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Địa chính
38/ 1998/QĐ-UB 08/06/1998
V/v ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với khối sản xuất kinh doanh
39/ 1998/QĐ-UB 08/06/1998
V/v thành lập Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Định
37/ 1998/QĐ-UB 03/06/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án mở rộng Cảng biển nước sâu Quy Nhơn gắn với xây dựng khu kinh tế mở Nhơn Hội
35/ 1998/QĐ-UB 01/06/1998
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè thu năm 1998
36/ 1998/QĐ-UB 01/06/1998
V/v phân cấp thẩm quyền quyết định xếp lương và nâng bậc lương của công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
34/ 1998/QĐ-UB 30/05/1998
Ban hành Quy định về việc giao ổn định lâu dài quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình,cá nhân ở các xã miền núi
32/ 1998/QĐ-UB 26/05/1998
V/v ban hành Quy định về quản lý và cho vay vốn để phát triển CN và TTCN ngoài quốc doanh từ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định
33/ 1998/QĐ-UB 26/05/1998
V/v Ban hành danh mục ngành nghề và các xã được hưởng ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 477/1998/QĐ-UB
31/ 1998/QĐ-UB 23/05/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Định
30/ 1998/QĐ-UB 19/05/1998
V/v thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định
29/ 1998/QĐ-UB 15/05/1998
V/v thành lập Ban quản lý dự án thuỷ lợi kênh mương Thuận Ninh thuộc dự án hạ tầng nông thôn tỉnh Bình Định
28/ 1998/QĐ-UB 13/05/1998
V/v bổ sung thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh
22/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm
23/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Chu Văn An
24/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Võ Xán
25/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Bình Dương
26/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định
27/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Quảng Bình tại tỉnh Bình Định
19/ 1998/QĐ-UB 11/05/1998
V/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thanh tra việc chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối lượng chính sách tại các xã, phường, thị trấn
20/ 1998/QĐ-UB 11/05/1998
V/v phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1997
21/ 1998/QĐ-UB 11/05/1998
V/v phê duyệt bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1998
18/ 1998/QĐ-UB 09/05/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định 1997 - 1999
17/ 1998/QĐ-UB 08/05/1998
V/v quy định mức thu lệ phí thi tốt nghiệp, tuyển sinh các cấp học phổ thông năm học 1997 - 1998
16/ 1998/QĐ-UB 07/05/1998
V/v thành lập Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Nhơn Hòa
13/ 1998/QĐ-UB 06/05/1998
V/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 1402 trong tổng số 1403 trang.