Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 18
  • Truy cập hôm nay: 1513
  • Tổng truy cập: 39051
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3829/UBND-KT 28/06/2018
Quản lý, sử dụng cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
3832/UBND-KT 28/06/2018
Tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm quy định không sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham giao giao thông trên đường bộ
3838/UBND-VX 28/06/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 05/6/2018 của Chính phủ
3834/UBND-KT 28/06/2018
Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp
3836/UBND-VX 28/06/2018
Thực hiện lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018
2165/QĐ-UBND 27/06/2018
Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh
2171/QĐ-UBND 27/06/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình
3794/UBND-KT 27/06/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
3800/UBND-TH 27/06/2018
Phối hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Giá và các văn bản hướng dẫn Luật Giá trên địa bàn tỉnh
3808/UBND-VX 27/06/2018
Triển khai thưc hiện thông báo số 2178/TB-LĐTBXH ngày 04/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2164/QĐ-UBND 27/06/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018-2023
101/BCĐ-UBND 26/06/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
155/TB-UBND 26/06/2018
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phát triển quỹ đất của tỉnh
2151/QĐ-UBND 26/06/2018
Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh
2161/QĐ-UBND 26/06/2018
Phê duyệt đơn giá xử lý nước thải và dự toán kinh phí đặt mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn
2155/QĐ-UBND 26/06/2018
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
2160/QĐ-UBND 26/06/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Bình Định
85/BC-UBND 25/06/2018
Kết quả thực hiện trong quý II năm 2018 và đánh giá kết quả 2 năm từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2018) của tỉnh Bình Định trong việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
2140/QĐ-UBND 25/06/2018
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2141/QĐ-UBND 25/06/2018
Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3745/UBND-KT 25/06/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng
3758/UBND-NC 25/06/2018
Tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
3761/UBND-VX 25/06/2018
Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018
3762/UBND-VX 25/06/2018
Triển khai Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
3763/UBND-KT 25/06/2018
Rà soát các hồ chứa nước đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017
152/TB-UBND 22/06/2018
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
2112/QĐ-UBND 22/06/2018
Ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định
2119/QĐ-UBND 22/06/2018
Thay đổi thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
2120/QĐ-UBND 22/06/2018
Điều chỉnh thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để phục vụ công tác GPMB các dự án, công trình do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện
2130/QĐ-UBND 22/06/2018
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 1388 trang.