Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 21
  • Truy cập hôm nay: 1516
  • Tổng truy cập: 39054
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3703/UBND-KT 22/06/2018
Chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội
3712/UBND-KT 22/06/2018
Chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh
3715/UBND-KT 22/06/2018
Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn
3716/UBND-KT 22/06/2018
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh
3731/UBND-KT 22/06/2018
Đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong việc mua bán căn hộ khách sạn trên địa bàn tỉnh
2134/QĐ-UBND 22/06/2018
Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn
99/BCĐ-UBND 21/06/2018
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người - 30.7” năm 2018
100/BCĐ-UBND 21/06/2018
Sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn I (2016 - 2018)
146/TB-UBND 21/06/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư
147/TB-UBND 21/06/2018
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết việc thi hành các Bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
148/TB-UBND 21/06/2018
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
2103/QĐ-UBND 21/06/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3666/UBND-KT 21/06/2018
Rà soát hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
3674/UBND-KT 21/06/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
3675/UBND-KT 21/06/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
3682/UBND-KT 21/06/2018
Tiến độ và kết quả thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn tạp chất
3688/UBND-VX 21/06/2018
Triển khai các sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong năm 2019
3690/UBND-KT 21/06/2018
Triển khai thực hiện Văn bản số 2813/BTNMT-CNTT ngày 31/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2106/QĐ-UBND 21/06/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
2108/QĐ-UBND 21/06/2018
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh Thuận, huyện Vân Canh
39/KH-UBND 20/06/2018
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định
3638/UBND-KT 20/06/2018
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3644/UBND-KT 20/06/2018
Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh
2077/QĐ-UBND 19/06/2018
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh
2078/QĐ-UBND 19/06/2018
Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đường trục khu kinh tế nối dài đoạn km4+00-Km18+500
2082/QĐ-UBND 19/06/2018
Điều chỉnh đơn vị tiếp nhận kinh phí tại Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
2083/QĐ-UBND 19/06/2018
Thành lập Ban Chủ nhiệm thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” tỉnh
3599/UBND-NC 19/06/2018
Xem xét, đề xuất xử lý vi phạm hành chính
3600/UBND-NC 19/06/2018
Tổng hợp báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
3601/UBND-TH 19/06/2018
Kiểm tra, xử lý kiến nghị của HTX Vận tải cơ giới đường bộ 1/4 Quy Nhơn liên quan đến tiền thuê đất
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 1388 trang.