Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3
  • Truy cập hôm nay: 2229
  • Tổng truy cập: 174627
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4978/UBND-VX 16/08/2018
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
4979/UBND-VX 16/08/2018
Thực hiện công tác xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin
4980/UBND-VX 16/08/2018
Xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020 lần 2
181/TB-UBND 15/08/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn
2742/QĐ-UBND 15/08/2018
Thay đổi thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và thành viên Tổ công tác giúp việc
2744/QĐ-UBND 15/08/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Khương tài; địa chỉ: Tổ 1, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)
2757/QĐ-UBND 15/08/2018
Công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
2754/QĐ-UBND 15/08/2018
Ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1 khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ thành phố Quy Nhơn
4920/UBND-TH 15/08/2018
Triển khai thực hiện các đề nghị củ Hội đồng tư vấn phát triển tỉnh
4942/UBND-NC 15/08/2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trường Hòa Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính
4948/UBND-KT 15/08/2018
Thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
2734/QĐ-UBND 15/08/2018
Công nhận Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018-2023
2735/QĐ-UBND 15/08/2018
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định
137/BC-UBND 14/08/2018
Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
138/BC-UBND 14/08/2018
5 năm thực hiện Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
180/TB-UBND 14/08/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
2723/QĐ-UBND 14/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018
4889/UBND-KT 14/08/2018
Thực hiện văn bản số 3883/BTNMT-TN của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4904/UBND-VX 14/08/2018
Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018
4912/UBND-VX 14/08/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
136/BC-UBND 10/08/2018
Ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với các KCN, KCX và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
175/TB-UBND 10/08/2018
Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
176/TB-UBND 10/08/2018
Ý kiến Kết luận của phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và thống nhất chủ trương dừng thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể tỉnh
2706/QĐ-UBND 10/08/2018
Công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Bình Định
2710/QĐ-UBND 10/08/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
4815/UBND-KT 10/08/2018
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định
4820/UBND-KT 10/08/2018
Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ năm 2018
4821/UBND-KT 10/08/2018
Triển khai thực hiện Văn bản số 5693/BNN-CN ngày 27/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn
4823/UBND-KT 10/08/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
4832/UBND-NC 10/08/2018
Sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 1396 trang.