Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 30
  • Truy cập hôm nay: 1716
  • Tổng truy cập: 174114
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
162/TB-UBND 23/07/2018
Bổ sung danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh
2458/QĐ-UBND 23/07/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Tuyên ở số 24 đường Đặng Thành Chơn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (lần hai)
4369/UBND-VX 23/07/2018
Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
2457/QĐ-UBND 23/07/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư thị trấn Tuy Phước
2445/QĐ-UBND 20/07/2018
Bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
2453/QĐ-UBND 20/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Nước Xáng năm 2018
2454/QĐ-UBND 20/07/2018
Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập Thủy điện Nước Xáng năm 2018
4346/UBND-KT 20/07/2018
Thực hiện Văn bản số 1026/TCQLĐĐ-CKSQLSDD ngày 11/6/2018 của Tổng cục Quản lý đất đai
25/2018/QĐ-UBND 20/07/2018
Ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
2452/QĐ-UBND 20/07/2018
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bông Hồng, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
110/QĐ_BCĐ 19/07/2018
Ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định
4297/UBND-KT 19/07/2018
Rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020
4309/UBND-NC 19/07/2018
Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC
4329/UBND-KT 19/07/2018
Thực hiện Văn bản số 5161/BNN-TCTL ngày 09/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4335/UBND-KT 19/07/2018
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4336/UBND-KT 19/07/2018
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
4328/UBND-KT 19/07/2018
Phối hợp triển khai tổ chức Hội chợ sản phẩm nông lâm thủy sản các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ năm 2018 tại Bình Định
09/CT-UBND 19/07/2018
Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
112/BCĐ-UBND 19/07/2018
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn
4288/UBND-VX 18/07/2018
Triển khai thực hiện Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022
161/TB-UBND 18/07/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết các kiến nghị của UBND thành phố Quy Nhơn đối với dự án khu tái định cư phục vụ dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài
4267/UBND-KT 17/07/2018
Tổng hợp, báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
4269/UBND-TH 17/07/2018
Tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước
4274/UBND-TD 17/07/2018
Trả lời khiếu nại của bà Đặng Thị Liên
2385/QĐ-UBND 16/07/2018
Thay thế thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020
4233/UBND-KT 16/07/2018
Quy hoạch các khu dân cư dọc tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến – Đề Gi, huyện Phù Cát
4235/UBND-KT 16/07/2018
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
2389/QĐ-UBND 16/07/2018
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
2390/QĐ-UBND 16/07/2018
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Bắc công viên Khoa học, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
2391/QĐ-UBND 16/07/2018
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư mở rộng phía Tây Bắc khu tái định cư Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
Hiển thị trang: 9 trong tổng số 1396 trang.