Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1664/ QĐ-CTUBND 18/07/2006
Về việc bổ sung kinh phí cho Thanh tra tỉnh
69/ 2006/QĐ-UBND 17/07/2006
Thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định
1969/ UBND-NC 14/07/2006
V/v thu gom, xử lý vật liệu nổ tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh
1970/ UBND-NC 14/07/2006
V/v thu gom, xử lý vật liệu nổ tại thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn
1638/ QĐ-CTUBND 14/07/2006
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 2006
1940/ UBND-NC 13/07/2006
V/v điều động Thanh tra viên chính- Chánh Thanh tra huyện An Lão
545/ QĐ-UBND 13/07/2006
Về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối với học sinh thuộc diện tàn tật, mồ côi và con hộ nghèo tỉnh Bình Định
1635/ QĐ-CTUBND 13/07/2006
V/v phê duyệt Phương án tổ chức vận chuyển hành khách bằng ô tô buýt Quy Nhơn – Vân Canh
48/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 của tỉnh Bình Định
49/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về nhiệm vụ năm 2006
50/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2006
51/ NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004
52/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006
53/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 tỉnh Bình Định
54/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định
55/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc bổ sung ban hành bổ sung, sữa đổi một số loại phí
56/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2006
57/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc thông qua Phương án phân bổ nguồn vốn năm 2006 thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ
58/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc thông qua Đề án đặt tên đường chưa có tên ở TP. Quy Nhơn
59/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2006 của tỉnh
60/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2006 của HĐND tỉnh
30/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005
31/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Phụ lục về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh bình định (Kèm theo Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh
32/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định
34/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND10 ngày 16/12/2004 của HĐND tỉnh về việc ban hành bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí
35/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005; danh mục công trình bức xúc cần khởi công mới năm 2005
36/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 2006
37/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2005
38/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về thông qua Phương án phân bổ chi tiết vốn năm 2005 thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ
39/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Nhơn Hoà (An Nhơn)
Trang
Hiển thị trang: 10 trong tổng số 13 trang.