Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
41/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc thông qua các Phương án xây dựng các tuyến đường Nguyễn Tất Thành (nối dài), đường Suối Trầu (đoạn từ Cầu Long Vân đến ngã tư Quốc lộ 1A đi Long Mỹ) và đường Gò Găng - Cát Tiến
42/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thành lập đơn vị hành chính mới thuộc các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước và TP. Quy Nhơn
43/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2005
44/ NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc thành lập Phòng Công thương thuộc UBND huyện Hoài Nhơn
45/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về chế độ phụ cấp đối với Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã, phường, thị trấn
46/ NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc cho ông Hoàng Đồng thôi giữ chức Trưởng ban Ban Pháp chế của HĐND tỉnh để nhận nhiệm vụ khá
47/ NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
33/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về ban hành bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí
17/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về nhiệm vụ năm 2005
26/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
27/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh.
28/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2005
29/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005
18/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005
19/ NQ-HĐND9 16/12/2004
Về dự toán ngân sách địa phương năm 2005 và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2005.
21/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí
22/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 87/2003/NQ-HĐND9 và Nghị quyết số 88/2003/NQ-HĐND9 ngày 17/12/2003 của HĐND tỉnh khoá IX.
23/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Bổ sung nội dung dân số-kế hoạch hoá gia đình vào Hương ước, Quy ước và tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh việc thực hiện Hương ước, Quy ước trong năm 2005 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định
24/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định khoá X, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
25/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Biên chế hành chính sự nghiệp năm 2005
18/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005
7/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2004
8/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về Danh mục công trình xây dựng cơ bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2004
9/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc ban hành bổ sung một số loại phí
10/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ, tỉnh Bình Định
11/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển, đầu tư khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định
12/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Đề án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đạt chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng I vào năm 2009
13/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc sử dụng nguồn thu vượt vốn cấp quyền sử dụng đất năm 2004 và phân kỳ bố trí vốn cho cụm công nghiệp Nhơn Bình
14/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp và thời hạn HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định phê chuẩn quyết toán ngân sách
Trang
Hiển thị trang: 11 trong tổng số 13 trang.