Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
73/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc cho thôi giữ chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
74/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
75/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2003
39/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ6 tháng cuối năm 2001
40/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2001 và bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư
41/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2000
42/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005
43/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về Chương trình xóa đói, giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2005
44/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
45/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
46/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v xét tuyển học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học và phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
47/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho một số chức danh cán bộ xã (phường, thị trấn)
48/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v điều chỉnh địa giới hành chính một số xã; thành lập đơn vị hành chính mới thuộc các huyện Phù Mỹ và Vân Canh
49/ NQ-HĐNQ9 20/07/2001
V/v thông qua Định hướng nội dung Hương ước, Quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 /1999 /NQ-HĐND8 16/07/1999
V/v Về tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 1999
Trang
Hiển thị trang: 13 trong tổng số 13 trang.