Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
26/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về việc ban hành bản giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020
28/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh
29/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn là đô thị loại IV
30/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
31/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
32/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
33/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
14/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
16/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
18/2014/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
19/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc thông qua đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
20/NQ-HĐND 21/11/2014
Về biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Bình Định
01/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
02/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh
03/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
04/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về Đề án thành lập Quỹ Báo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định
05/2014/NQ-HĐND 10/07/2014
Về Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
06/NQ-HĐND 10/07/2014
Về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
07/NQ-HĐND 10/07/2014
Về đặt tên đường thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
08/NQ-HĐND 10/07/2014
Về chủ trương đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn là xã đảo
09/NQ-HĐND 10/07/2014
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
10/NQ-HĐND 10/07/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
16/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014
14/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
15/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2014
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
19/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
Trang
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 13 trang.