Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
25/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh
26/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6
27/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010
28/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh
29/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
31/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Bình Định
32/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố
33/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
36/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
37/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
23/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định
1/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
3/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước tỉnh Bình Định
4/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
5/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc giảm thủy lợi phí
6/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững
7/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
7/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
8/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định
9/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc quy định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định
11/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn
12/ NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc chủ trương thực hiện trình tự các bước đưa Huyện An Nhơn lên thị xã
13/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc Quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định
14/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua Đề án Kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản và khuyến ngư cơ sở
15/ NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2007
16/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định,nhiệm kỳ 2004 - 2009
Trang
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 13 trang.