Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
41/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của HĐND tỉnh
42/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh Bình Định
43/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
44/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
45/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
46/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
47/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X,nhiệm kỳ 2004-2009
1/ 2008/NQ-HĐND 22/08/2008
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
19/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
20/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
21/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008
22/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
24/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
25/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh
26/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6
27/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010
28/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh
29/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
31/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Bình Định
32/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố
33/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
36/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
37/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
23/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định
1/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
3/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 13 trang.