Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
33/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2007
35/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
25/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
30/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bình Định
31/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Ân Hảo để thành lập xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
32/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị thành lập thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định
34/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
30/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bình Định
31/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Ân Hảo để thành lập xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
32/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị thành lập thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định
34/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
35/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
36/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
37/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
38/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
16/ 2006/NQ - HĐND 12/10/2006
Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2007
17/ 2006/NQ-HĐND 12/10/2006
Về Ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010 và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh
19/ 2006/NQ-HĐND 12/10/2006
Về việc thông qua Đề án đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào đến năm 2010
20/ 2006/NQ-HĐND 12/10/2006
Về kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
21/ NQ-HĐND 12/10/2006
Về thành lập Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn
22/ NQ-HĐND 12/10/2006
Về thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
22/ NQ-HĐND 12/10/2006
Về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
21/ 2006/NQ-HĐND 12/10/2006
Về thành lập Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn
22/ 2006/NQ-HĐND 12/10/2006
Về thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
1/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006
4/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức mạng lưới thú y cơ sở
5/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc ban hành Khung mức phí tham quan và phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên)
6/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Phương án vốn đối ứng, thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn của Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn
7/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hoá giáo dục tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
8/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hoá hoạt động bảo vệ,chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 13 trang.