Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
9/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hóa hoạt động văn hóa tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
10/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Kế hoạch xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010
11/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục phòng học thuộc Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học tỉnh Bình Định
12/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định
13/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực
14/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc cấp bổ sung Báo Người đại biểu nhân dân cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
15/ NQ-HĐND 26/07/2006
Về bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006
2/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2007 - 2010
3/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006
11/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục phòng học thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Bình Định
12/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định
14/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về việc cấp bổ sung Báo Người đại biểu nhân dân cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
15/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006
18/ 2006/NQ-HĐND 26/07/2006
Về phương án xây dựng tuyến đường phía Tây của tỉnh
2084/ UBND-NC 25/07/2006
V/v cổ vật chìm đắm ở vùng biển thuộc huyện Phù Mỹ
1735/ QĐ-CTUBND 25/07/2006
Về việc phê duyệt giá khởi điểm của tàu TUNA CATCHER N 01 vô chủ đã được xác lập sở hữu Nhà nước
2086/ UBND-NC 25/07/2006
V/v cung cấp tài liệu phục vụ Đoàn khảo sát cuả Bộ Quốc phòng
1738/ QĐ-CTUBND 25/07/2006
Về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội đồng tư vấn đặc xá đợt 2/9/2006 tỉnh Bình Định
1737/ QĐ-CTUBND 25/07/2006
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá đợt 2/9/2006 tỉnh Bình Định
556/ QĐ-UBND 25/07/2006
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 2/9/2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định
556/ KH-UBND 25/07/2006
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 2/9/2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định ( ban hành kèm theo QĐ số 556)
73/ 2006/QĐ-UBND 25/07/2006
V/v quy định hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất
1726/ QĐ-CTUBND 24/07/2006
Về việc bổ sung kinh phí cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định để phục vụ cho công tác diễn tập theo Nghị quyết số 02/NQ-TW năm 2006
85/ UBND-NC 21/07/2006
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình tại cuộc họp với Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Định
2027/ UBND-NC 20/07/2006
V/v thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 3- 212/QĐ-TTg tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo
53/ BC-UBND 20/07/2006
Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006
1716/ QĐ-CTUBND 20/07/2006
Về việc đình chỉ thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng Dự án đường ven biển ĐT 639 Nhơn Hội - Tam Quan.
70/ 2006/QĐ-UBND 20/07/2006
V/v ban hành Qui định lập, quản lý và sử dụng Quỹ cho vay giải quyết việc làm địa phương
72/ 2006/QĐ-UBND 20/07/2006
V/v thành lập Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A)thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội
71/ 2006/QĐ-UBND 20/07/2006
Ban hành quy định việc cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 9 trong tổng số 13 trang.