Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
18/CT-UBND 13/11/2018
Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2018-2019 và cả năm 2019
3975/QĐ-UBND 13/11/2018
Phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2019
3989/QĐ-UBND 13/11/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ để xây dựng khu dân cư tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
3939/QĐ-UBND 09/11/2018
Thành lập Trung tâm Anh ngữ ALLAN
3940/QĐ-UBND 09/11/2018
Thành lập Trung tâm Tiếng Anh ENGLISH4U
6973/UBND-VX 09/11/2018
Phối hợp thực hiện các biện pháp giảm giường bệnh quá tải tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
6975/UBND-VX 09/11/2018
Tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6976/UBND-VX 09/11/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030
199/BC-UBND 08/11/2018
Tình hình và kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
260/TB-UBND 08/11/2018
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quốc Dũng tại buổi tiếp và đối thoại với công dân ngày 06/11/2018
3921/QĐ-UBND 08/11/2018
Ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị tại các Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
3928/QĐ-UBND 08/11/2018
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB đối với dự án Khu Đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
6957/UBND-KT 08/11/2018
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi
6958/UBND-KT 08/11/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg và các Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT, số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất
259/TB-UBND 06/11/2018
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quốc Dũng tại buổi đối thoại với nhân dân thôn Mỹ Phú Bắc, xã Mỹ Lợi ngày 05/11/2018
6878/UBND-NC 06/11/2018
Thực hiện minh bạch tài sản, nhu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
6899/UBND-TH 06/11/2018
Chủ trương tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định ở cấp tỉnh và cấp huyện lần thứ III năm 2019
3897/QĐ-UBND 06/11/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
3902/QĐ-UBND 06/11/2018
Phân bổ gạo cho nông dân huyện Phù Cát bị thiếu đói do không thể sản xuất vụ Mùa trong năm 2018
6873/UBND-TD 06/11/2018
Trả lời đơn của ông Lê Văn Sáng
256/TB-UBND 05/11/2018
Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018.
3866/QĐ-UBND 05/11/2018
Giải thể Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Định
3879/QĐ-UBND 05/11/2018
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Trang (đại diện tộc họ Lê). Địa chỉ: Tổ 04, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
6840/UBND-NC 05/11/2018
Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
6843/UBND-KT 05/11/2018
Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
6844/UBND-KT 05/11/2018
Phát động phong trào chống rác thải nhựa
6852/UBND-NC 05/11/2018
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
6854/UBND-KT 05/11/2018
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
6856/UBND-KT 05/11/2018
Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển nuôi biển
6857/UBND-KT 05/11/2018
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Trang
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 1396 trang.