Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
93/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Kế hoạch và Đầu tư
94/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Thanh tra tỉnh
95/ 2002/QĐ-UB 30/07/2002
V/v tổ chức lại Công ty Dịch vụ Khách sạn Thanh Bình thành Nhà khách Thanh Bình
85/ 2002/QĐ-UB 26/07/2002
V/v phê duyệt kế hoạch hành động Vì bình đẳng và sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định đến năm 2005
81/ 2002/QĐ-UB 22/07/2002
V/v thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định
82/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Thương mại và Du lịch
83/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
84/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v thành lập Phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính - Vật giá
78/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
Quy định mức thu phí bảo hiểm y tế học sinh
79/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Tư pháp
80/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Tài chính - Vật giá
20/ 2002/CT-UB 11/07/2002
Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002
77/ 2002/ QĐ-UB 11/07/2002
Quy định mức giá gia công các loại con dấu
76/ 2002/ QĐ-UB 08/07/2002
BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN
70/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung tại tỉnh Bình Định
71/ 2002/ QĐ-U 05/07/2002
Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu ở Bình Định giai đoạn 2002 - 2010
72/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
Ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2002 - 2010
73/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
74/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Công nghiệp
75/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Địa chính
69/ 2002/QĐ-UB 03/07/2002
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ hè thu và vụ mùa năm 2002 trên địa bàn tỉnh
68/ 2002/ QĐ-UB 01/07/2002
Quy định tạm thời mức thu, mức chi khen thưởng phúc lợi các dịch vụ y tế của Trung tâm Mắt Bình Định
19/ 2002/CT-UB 27/06/2002
Tăng cường quản lý thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh
67/ 2002/ QĐ-UB 27/06/2002
V/v quy định mức thu thủy lợi phí bằng tiền và mức chi đôn đốc thu thủy lợi phí từ vụ đông xuân 2002 - 2003 đến hết vụ mùa năm 2005
65/ 2002/ QĐ-UB 26/06/2002
V/v bổ sung và điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc
66/ 2002/ QĐ-UB 26/06/2002
V/v ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định
18/ 2002/CT-UB 25/06/2002
Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
63/ 2002/QĐ-UB 20/06/2002
Ban hành Quy định (tạm thời) về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2002 - 2005
64/ 2002/ QĐ-UB 20/06/2002
Phân cấp phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm xã, cụm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
59/ 2002/ QĐ-UB 18/06/2002
Quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
Hiển thị trang: 1374 trong tổng số 1396 trang.