Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
91/ 2004/QĐ-UB 28/09/2004
V/v sử dụng kinh phí dự phòng sự nghiệp y tế năm 2004
2510/ UB - VX 28/09/2004
V/v tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh năm 2004-2005
90/ 2004/ QĐ-UB 27/09/2004
V/v Bãi bỏ quy định thu phí đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của UBND tỉnh
88/ 2004/ QĐ-UB 24/09/2004
V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định
89/ 2004/ QĐ-UB 24/09/2004
V/v Bổ sung, điều chỉnh đối tượng và mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ trên địa bàn tỉnh
8/ 2004/CT-UB 23/09/2004
Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tình trạng say do dùng rượu, bia
87/ 2004/ QĐ-UB 21/09/2004
V/v ban hành Bảng giá tối thiểu một số loại xe gắn máy 2 bánh để tính lệ phí trước bạ
2436/ UB - TM 20/09/2004
V/v di dời điểm bán xăng dầu tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước của DNTN Bình An
2403/ UB - VX 15/09/2004
V/v rà soát và điều chỉnh, bổ các cơ chế chính sách của tỉnh đã ban hành
56/ BC-UB 14/09/2004
Báo cáo thực hiện chương trình phát triển các mặt hàng xuất khẩu
85/ 2004/ QĐ-UB 13/09/2004
V/v thành lập Trường Trung học Phổ thông Trần Quang Diệu
86/ 2004/ QĐ-UB 13/09/2004
Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Bình Định.
84/ 2004/ QĐ-UB 10/09/2004
V/v sửa đổi Điều 17 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của UBND tỉnh
7/ 2004/CT-UB 06/09/2004
Một số nhiệm vụ cấp bách về kinh tế - xã hội từ nay đến hết năm 2004
83/ 2004/ QĐ-UB 06/09/2004
Ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu dứa tỉnh Bình Định giai đoạn 2004 – 2006
20/ CT-CTUB 03/09/2004
Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, xử lý vi phạm lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn
82/ 2004/ QĐ-UB 03/09/2004
V/v Bổ sung, điều chỉnh đối tượng và mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ trên địa bàn tỉnh
48/ BC-UB 30/08/2004
Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) về DNNN tỉnh Bình Định
80/ 2004/QĐ-UB 25/08/2004
Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ Bình Định
79/ 2004/QĐ-UB 23/08/2004
Sửa đổi Quyết định số 130/2002/QĐ-UB ngày 01/10/2002 của UBND tỉnh Bình Định
2173/ UB - CN 23/08/2004
V/v phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác phục vụ GPMB tại KCN Phú Tài
46/ BC-UBND 18/08/2004
Tình hình thực hiện Công điện số 295/CP-KTTH ngày 01/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ
77/ 2004/QĐ-UB 16/08/2004
V/v đổi tên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định thành Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
78/ 2004/QĐ-UB 16/08/2004
V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Định
498/ UB - CN 13/08/2004
V/v đầu tư cấp điện tại các khu đô thị mới
17/ CT-CTUB 12/08/2004
Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp UBND tỉnh đã báo cáo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá X
75/ 2004/QĐ-UB 09/08/2004
V/v ban hành Bảng giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2004 trên địa bàn tỉnh
76/ 2004/QĐ-UB 09/08/2004
Về việc ban hành và bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh
74/ 2004/QĐ-UB 04/08/2004
V/v ban hành qui định chế độ đối với cán bộ, công chức hợp đồng dự nguồn ngoài chỉ tiêu biên chế
73/ 2004/QĐ-UB 02/08/2004
V/v ban hành Quy chế cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh cho chi đầu tư phát triển hàng năm trên địa bàn tỉnh
Hiển thị trang: 1374 trong tổng số 1414 trang.