Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
67/ 2000/QĐ-UB 11/07/2000
Thành lập Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Bình Định
65/2000/QĐ-UB 04/07/2000
V/v Điều chỉnh Quyết định số 63/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000 của UBND tỉnh Bình Định
66/2000/QĐ-UB 04/07/2000
V/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/1998/CP ngày 31/7/1998 của Chính Phủ
65/ 2000/QĐ-UB 04/07/2000
Điều chỉnh Quyết định số 63/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000 của UBND tỉnh Bình Định
66/ 2000/QĐ-UB 04/07/2000
V/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/1998/CP ngày 31/7/1998 của Chính Phủ
64/2000/QĐ-UB 27/06/2000
V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất và phân loại đường phố trong toàn tỉnh
64/ 2000/QĐ-UB 27/06/2000
Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất và phân loại đường phố trong toàn tỉnh
63/ 2000/QĐ-UB 23/06/2000
Thành lập DNNN hoạt động công ích Công ty Thương mại và phát triển miền núi
62/2000/QĐ-UB 15/06/2000
V/v ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại KCN Phú Tài
63/2000/QĐ-UB 15/06/2000
V/v Thành lập DNNN hoạt động công ích Công ty Thương mại và phát triển miền núi
62/ 2000/QĐ-UB 15/06/2000
V/v ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại KCN Phú Tài
61/2000/QĐ-UB 14/06/2000
V/v bổ sung Quyết định số 119/1999/QĐ-UB ngày 6/9/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học
61/ 2000/QĐ-UB 14/06/2000
V/v bổ sung Quyết định số 119/1999/QĐ-UB ngày 6/9/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học
60/2000/QĐ-UB 07/06/2000
V/v Thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định
60/ 2000/QĐ-UB 07/06/2000
Thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định
59/2000/QĐ-UB 06/06/2000
V/v Sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông
59/ 2000/QĐ-UB 06/06/2000
Sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông
58/2000/QĐ-UB 01/06/2000
V/v thành lập Trường THPT Nguyễn Diêu
58/ 2000/QĐ-UB 01/06/2000
V/v thành lập Trường THPT Nguyễn Diêu
56/2000/QĐ-UB 26/05/2000
V/v thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
57/2000/QĐ-UB 26/05/2000
V/v kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên mẫu giáo dân lập
56/ 2000/QĐ-UB 26/05/2000
V/v thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
57/ 2000/QĐ-UB 26/05/2000
V/v kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên mẫu giáo dân lập
55/2000/QĐ-UB 19/05/2000
V/v Bãi bỏ điểm 5 Điều 2 Quyết định số 21/1999/QĐ-UB ngày 12/2/1999 của UBND tỉnh về việc thành lập Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn
55/ 2000/QĐ-UB 19/05/2000
Bãi bỏ điểm 5 Điều 2 Quyết định số 21/1999/QĐ-UB ngày 12/2/1999 của UBND tỉnh về việc thành lập Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn
54/2000/QĐ-UB 18/05/2000
V/v Ban hành mức thu phí giữ xe tại các khu danh lam thắng cảnh,di tích lịch sử và công trình văn hóa do địa phương quản lý
54/ 2000/QĐ-UB 18/05/2000
Ban hành mức thu phí giữ xe tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa do địa phương quản lý
50/2000/QĐ-UB 28/04/2000
V/v quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
50/ 2000/QĐ-UB 28/04/2000
V/v quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
48/2000/QĐ-UB 18/04/2000
V/v Quy định mức diện tích đất ở được miễn, giảm thuế nhà, đất đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách
Hiển thị trang: 1389 trong tổng số 1400 trang.