Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
96/ 2002/ QĐ-UB 01/08/2002
V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng Khu đô thị mới Nhơn Hội
86/ 2002/QĐ-UB 30/07/2002
V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
87/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Thủy sản
88/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Chi cục Kiểm lâm
90/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Định
91/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
92/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Trung tâm Giáo dục thường xuyên
93/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Kế hoạch và Đầu tư
94/ 2002/ QĐ-UB 30/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Thanh tra tỉnh
95/ 2002/QĐ-UB 30/07/2002
V/v tổ chức lại Công ty Dịch vụ Khách sạn Thanh Bình thành Nhà khách Thanh Bình
85/ 2002/QĐ-UB 26/07/2002
V/v phê duyệt kế hoạch hành động Vì bình đẳng và sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định đến năm 2005
81/ 2002/QĐ-UB 22/07/2002
V/v thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định
82/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Thương mại và Du lịch
83/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
84/ 2002/ QĐ-UB 22/07/2002
V/v thành lập Phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính - Vật giá
78/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
Quy định mức thu phí bảo hiểm y tế học sinh
79/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Tư pháp
80/ 2002/ QĐ-UB 16/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Tài chính - Vật giá
20/ 2002/CT-UB 11/07/2002
Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002
77/ 2002/ QĐ-UB 11/07/2002
Quy định mức giá gia công các loại con dấu
76/ 2002/ QĐ-UB 08/07/2002
BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN
70/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung tại tỉnh Bình Định
71/ 2002/ QĐ-U 05/07/2002
Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu ở Bình Định giai đoạn 2002 - 2010
72/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
Ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2002 - 2010
73/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
74/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Công nghiệp
75/ 2002/ QĐ-UB 05/07/2002
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Địa chính
69/ 2002/QĐ-UB 03/07/2002
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ hè thu và vụ mùa năm 2002 trên địa bàn tỉnh
68/ 2002/ QĐ-UB 01/07/2002
Quy định tạm thời mức thu, mức chi khen thưởng phúc lợi các dịch vụ y tế của Trung tâm Mắt Bình Định
19/ 2002/CT-UB 27/06/2002
Tăng cường quản lý thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh
Hiển thị trang: 1389 trong tổng số 1411 trang.