Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
49/2000/QĐ-UB 18/04/2000
V/v Điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
48/ 2000/QĐ-UB 18/04/2000
Quy định mức diện tích đất ở được miễn, giảm thuế nhà, đất đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách
49/ 2000/QĐ-UB 18/04/2000
Điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
47/2000/QĐ-UB 17/04/2000
V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội sản xuất gỗ và lâm sản Bình Định
47/ 2000/QĐ-UB 17/04/2000
V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội sản xuất gỗ và lâm sản Bình Định
46/2000/QĐ-UB 16/04/2000
V/v ban hành Quy chế làm việc tạm thời của Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng Liên ngành xử lý tài sản, công nợ không đưa vào cổ phần hóa
46/ 2000/QĐ-UB 14/04/2000
V/v ban hành Quy chế làm việc tạm thời của Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng Liên ngành xử lý tài sản, công nợ không đưa vào cổ phần hóa
40/2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 96 tại tỉnh Bình Định
41/2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v cho phép Hội y dược học tỉnh Bình Định đổi con dấu
42/2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v thành lập Trường Phổ thông Trung học Hòa Bình
43/2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v thành lập Trường PTTH An Lương
40/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 96 tại tỉnh Bình Định
41/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v cho phép Hội y dược học tỉnh Bình Định đổi con dấu
42/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v thành lập Trường Phổ thông Trung học Hòa Bình
43/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v thành lập Trường PTTH An Lương
44/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v thành lập Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng
52/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v ban hành kế hoạch triển khai tiếp đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật
53/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xuất nhập khẩu Bình Định
39/ 2000/QĐ-UB 10/04/2000
V/v thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Định
51/ 2000/QĐ-UB 08/04/2000
V/v ban hành Quy định về tổ chức sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I
38/ 2000/QĐ-UB 06/04/2000
V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1999
37/ 2000/QĐ-UB 05/04/2000
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Bình Định
36/ 2000/QĐ-UB 03/04/2000
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 853 tỉnh Bình Định
35/2000/QĐ-UB 31/03/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Hà Tây tại tỉnh Bình Định
35/ 2000/QĐ-UB 31/03/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Hà Tây tại tỉnh Bình Định
33/2000/QĐ-UB 22/03/2000
V/v Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2005
34/2000/QĐ-UB 22/03/2000
V/v Phê duyệt Đề án phát triển nuôi tôm theo hướng thâm canh công nghiệp giai đoạn 2000 - 2010
34/ 2000/QĐ-UB 22/03/2000
Phê duyệt Đề án phát triển nuôi tôm theo hướng thâm canh công nghiệp giai đoạn 2000 - 2010
32/2000/QĐ-UB 20/03/2000
V/v phê duyệt danh mục công trình XDCB năm 2000 thuộc các nguồn vốn do huyện, thành phố quản lý
33/ 2000/QĐ-UB 20/03/2000
V/v phê duyệt danh mục công trình XDCB năm 2000 thuộc các nguồn vốn do huyện, thành phố quản lý
Hiển thị trang: 1390 trong tổng số 1400 trang.