Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
27/ /2001/ QĐ-UB 03/04/2001
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân 2000 - 2001
24/ 2001/QĐ-UB 29/03/2001
Quy định lãi suất cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
25/ 2001/QĐ-UB 29/03/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 924/1998/QĐ-UB ngày 26/3/1998 của UBND tỉnh
26/ 2001/QĐ-UB 29/03/2001
Điều chỉnh phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản lý và cán bộ kiêm nhiệm của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
23/ 2001/QĐ-UB 25/03/2001
V/v quy định thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh
22/ 2001/QĐ - UB 19/03/2001
V/v giao chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Dự án lớn thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2001
20/ 2001/QĐ - UB 14/03/2001
V/v ban hành đơn giá khảo sát xây dựng tại tỉnh Bình Định
21/ 2001/QĐ-UB 14/03/2001
Phê duyệt giá bán nước máy cho tàu biển nội địa
19/ 2001/QĐ-UB 12/03/2001
V/v bãi bỏ Quyết định số 188/1999/QĐ-UB ngày 27/12/1999 và Quyết định số 54/2000/QĐ-UB ngày 18/5/2000 của UBND tỉnh
18/ 2001/ QĐ-UB 07/03/2001
Về việc sửa đổi Quyết định số 101/2000/QĐ-UB ngày 18/12/2000 của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
17/2001/QĐ-UB 21/02/2001
V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mô tô, xe máy tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc địa phương quản lý
16/2001/QĐ-UB 20/02/2001
V/v chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2001
15/2001/QĐ - UB 19/02/2001
V/v phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến học tỉnh Bình Định
14/2001/QĐ - UB 01/02/2001
V/v ban hành quy chế hoạt động của BCĐ dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn
12/ 2001/ QĐ-UB 17/01/2001
Quy định mức thu lệ phí tuyển sinh phổ thông
11/ 2001/ QĐ-UB 16/01/2001
Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Định
10/ 2001/QĐ - UB 09/01/2001
V/v ban hành giá các loại đất để đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thuộc 2 tuyến tránh: Tuyến 3/2 thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) và tuyến tránh Bình Định (huyện An Nhơn)
8/ 2001/ QĐ-UB 08/01/2001
Về thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế dự toán công trình xây dựng
9/ 2001/QĐ - UB 08/01/2001
V/v chuyển Công ty Khoáng sản Bình Định thành Công ty cổ phần
08 /2001/ QĐ-UB 05/01/2001
V/v thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế dự toán công trình xây dựng
4/ 2001/QĐ - UB 04/01/2001
V/v giao dự toán ngân sách địa phương năm 2001
5/ 2001/QĐ-UB 04/01/2001
Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2001
6/ 2001/QĐ - UB 04/01/2001
V/v đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc thành Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bình Định
7/ 2001/QĐ-UB 04/01/2001
V/v thưởng và cấp lại từ ngân sách tỉnh cho các DNNN trong năm 2001
1/ 2001/QĐ - UB 03/01/2001
V/v chuyển cơ sở I thuộc Công ty Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty cổ phần
2/ 2001/QĐ -UB 03/01/2001
Phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
3/ 2001/QĐ - UB 03/01/2001
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001
106/2000/QĐ-UB 26/12/2000
V/v Quy định giá cá loại 5 để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2001
106/ 2000/QĐ-UB 26/12/2000
Quy định giá cá loại 5 để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2001
105/2000/QĐ-UB 25/12/2000
V/v quy định giá thóc để thu thuế nhà, đất năm 2001
Hiển thị trang: 1455 trong tổng số 1470 trang.