Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
105/ 2000/QĐ-UB 25/12/2000
V/v quy định giá thóc để thu thuế nhà, đất năm 2001
104/2000/QĐ-UB 22/12/2000
V/v ban hành bảng giá tối thiểu xe mô tô 2 bánh để áp dụng tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
104/ 2000/QĐ-UB 22/12/2000
V/v ban hành bảng giá tối thiểu xe mô tô 2 bánh để áp dụng tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
102/2000/QĐ-UB 20/12/2000
V/v Điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
103/2000/QĐ-UB 20/12/2000
V/v ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
103/ 2000/QĐ-UB 20/12/2000
V/v ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
102/ 2000/QĐ-UB 20/12/2000
Điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
101/2000/QĐ-UB 18/12/2000
Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AỤDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
100/ 2000/QĐ-UB 18/12/2000
Về việc quy định giá thóc thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1999 trở về trước
99/2000/QĐ-UB 15/12/2000
V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh
101/2000/QĐ-UB 15/12/2000
V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AỤDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
99/ 2000/QĐ-UB 15/12/2000
V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh
98/2000/QĐ-UB 14/12/2000
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
98/ 2000/QĐ-UB 14/12/2000
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
97/2000/QĐ-UB 12/12/2000
V/v Giải thể DNNN: Công ty Cà phê - Chè xuất khẩu Bình Định
97/ 2000/QĐ-UB 12/12/2000
Giải thể DNNN: Công ty Cà phê - Chè xuất khẩu Bình Định
96/2000/QĐ-UB 07/12/2000
V/v quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn ngày cho số lao động nông nghiệp phải chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp
96/ 2000/QĐ-UB 07/12/2000
V/v quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn ngày cho số lao động nông nghiệp phải chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp
95/2000/QĐ-UB 06/12/2000
V/v sửa đổi quy định giá thóc thu thủy lợi phí năm 2000
95/ 2000/QĐ-UB 06/12/2000
V/v sửa đổi quy định giá thóc thu thủy lợi phí năm 2000
94/2000/QĐ-UB 24/11/2000
V/v bổ sung sửa đổi giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên
94/ 2000/QĐ-UB 24/11/2000
V/v bổ sung sửa đổi giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên
93/2000/QĐ-UB 14/11/2000
V/v bổ sung quy định mức khoán sản lượng khai thác thủy sản
93/ 2000/QĐ-UB 14/11/2000
V/v bổ sung quy định mức khoán sản lượng khai thác thủy sản
92/2000/QĐ-UB 10/11/2000
V/v ban hành đơn giá xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà tại tỉnh Bình Định
92/ 2000/QĐ-UB 10/11/2000
V/v ban hành đơn giá xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà tại tỉnh Bình Định
89/2000/QĐ-UB 30/10/2000
V/v quy định giá bán nước máy
89/ 2000/QĐ-UB 30/10/2000
V/v quy định giá bán nước máy
88/2000/QĐ-UB 25/10/2000
V/v Chuyển cơ sở II thuộc Công ty Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty cổ phần
88/ 2000/QĐ-UB 25/10/2000
V/v Chuyển cơ sở II thuộc Công ty Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty cổ phần
Hiển thị trang: 1456 trong tổng số 1470 trang.