Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6862/UBND-VX 05/11/2018
Chủ trương triển khai các hoạt động xã hội hóa nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh
254/TB-UBND 02/11/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình xói lở lòng dẫn sau các đập dâng trên địa bàn tỉnh
255/TB-UBND 02/11/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đất, đá của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc tại khu vực phía Tây sườn núi Vũng Chua (phía Đông Nam đường Long Vân - Long Mỹ) và khu vực núi Bà Hỏa (gần Hồ Phú Hòa)
3847/QĐ-UBND 02/11/2018
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu huyện Hoài Nhơn của UBND huyện Hoài Nhơn
3849/QĐ-UBND 02/11/2018
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, quản lý giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định
3861/QĐ-UBND 02/11/2018
Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
3863/QĐ-UBND 02/11/2018
Phân bổ dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
3853/QĐ-UBND 02/11/2018
Ban hành Bảng tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm đối với các huyện, thị xã, thành phố
3844/QĐ-UBND 01/11/2018
Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
6791/UBND-VX 01/11/2018
Triển khai xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng mô hình Chính quyền điện tử Bình Định giai đoạn 2016-2020
6795/UBND-VX 01/11/2018
Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
6797/UBND-KT 01/11/2018
Thực hiện Văn bản số 115/TB-BTNMT ngày 12/10/2018 và Văn bản số 114/TB-BTNMT ngày 12/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
252/TB-UBND 31/10/2018
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mở rộng Nhà máy Bia tại Khu công nghiệp Phú Tài
253/TB-UBND 31/10/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh
3825/QĐ-UBND 31/10/2018
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
6753/UBND-VX 31/10/2018
Thành lập Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Bình Định
6754/UBND-VX 31/10/2018
Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
6783/UBND-VX 31/10/2018
Đổi tên “Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định” thành “Trung tâm Bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Bình Định”
3722/QĐ-UBND 29/10/2018
Phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ
3729/QĐ-UBND 29/10/2018
Thành lập Đoàn Kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2018
3743/QĐ-UBND 29/10/2018
Điều chỉnh Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh
3744/QĐ-UBND 29/10/2018
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh
6673/UBND-KT 29/10/2018
Báo cáo việc thực hiện văn bản số 3414/BTNMT-TCMT ngày 6/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6681/UBND-KT 29/10/2018
Nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
6689/UBND-NC 29/10/2018
Giao nhiệm vụ đối với công chức quản lý điều hành Sở Ngoại vụ
6690/UBND-KT 29/10/2018
Thực hiện tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Định
3734/QĐ-UBND 29/10/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát để xây dựng khu dân cư xã Cát Hưng
3741/QĐ-UBND 29/10/2018
Ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
246/TB-UBND 26/10/2018
Ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp thống nhất phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số
3710/QĐ-UBND 26/10/2018
Ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 1396 trang.