Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
278/TB-UBND 06/12/2018
Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
4293/QĐ-UBND 06/12/2018
Công nhận đơn vị thực hiện đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018
4302/QĐ-UBND 06/12/2018
Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định
7624/UBND-NC 06/12/2018
Báo cáo kết quả công tác quý IV/2018 và Báo cáo tổng kết năm 2018
7625/UBND-TH 06/12/2018
Thời hạn áp dụng Thỏa thuận khung mua sắm tập trung đã được ký kết để mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng trên địa bàn tỉnh
4270/QĐ-UBND 05/12/2018
Giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Bửu, bà Nguyễn Thị Hoa. Địa chỉ: Tổ 48, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
4271/QĐ-UBND 05/12/2018
Giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Cầm. Địa chỉ: Tổ 24, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)
4279/QĐ-UBND 05/12/2018
Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4241/QĐ-UBND 04/12/2018
Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định”
7559/UBND-KT 04/12/2018
Báo cáo kết quả năm 2018, lập kế hoạch năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU
7573/UBND-VX 04/12/2018
Thành lập Trung tâm Văn hoá - thông tin - thể thao thành phố Quy Nhơn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá - Thông tin - thể thao và Đài Truyền thanh thành phố
7574/UBND-KT 04/12/2018
Xây dựng Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
4263/QĐ-UBND 04/12/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân để xây dựng khu dân cư Đồng Cỏ Hôi tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Nhơn
4264/QĐ-UBND 04/12/2018
Giao đất cho Trung tâm PTQĐ thị xã An Nhơn để xây dưung khu dân cư tại thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn
4265/QĐ-UBND 04/12/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
4240/QĐ-UBND 03/12/2018
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
7527/UBND-KT 03/12/2018
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá trên địa bàn huyện Phù Mỹ
7527/UBND-KT 03/12/2018
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá trên địa bàn huyện Phù Mỹ
7530/UBND-KT 03/12/2018
Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
7549/UBND-TD 03/12/2018
V/v trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phụng
20/CT-UBND 03/12/2018
Thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
7512/UBND-TH 30/11/2018
Triển khai chính thức giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phí dịch vụ công trực tuyến
7518/UBND-VX 30/11/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoaạn 2018 - 2020
274/TB-UBND 29/11/2018
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít
4182/QĐ-UBND 29/11/2018
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ để xây dựng khu dân cư tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ
7476/UBND-KT 29/11/2018
Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương
7483/UBND-TD 29/11/2018
Trả lời đơn của ông Trần Quang Ánh, bà Nguyễn Thị Thúy Hoa và bà Trần Phương Trà
7485/UBND-KT 29/11/2018
Triển khai Nghị quyết Chính phủ số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai và Thông báo số 312/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
7486/UBND-KT 29/11/2018
Thực hiện dự án xây dựng trung tâm cộng đồng phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Bình Định
4178/QĐ-UBND 28/11/2018
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Chung
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 1406 trang.