Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2075/QĐ-UBND 19/06/2019
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
5955/UBND-TH 01/11/2017
Triển khai Công văn số 14065/BTC-QLCS ngày 19/10/2017 của Bộ Tài chính
01/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
02/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015
03/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh
04/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình định
05/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình định
06/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ phát sinh năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
07/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc bổ sung Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình định vào Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình định đến năm 2010 và tầm nhìn ñến năm 2020
08/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ
09/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
10/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về đề án đặt tên một số tuyến đường mới tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân
11/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập các khu vực mới thuộc phường đống đa, thành phố Quy Nhơn
12/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc tiêu chuẩn và định mức trang bị phương tiệnlàm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh
13/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
14/2015/NQ-HĐND 10/07/2015
Về việc thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XI
21/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
22/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2015
23/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
24/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
25/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về việc điều chỉnh giá bán nước máy cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn năm 2015- 2020 do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp
26/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về việc ban hành bản giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020
28/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh
29/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn là đô thị loại IV
30/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
31/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
32/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
33/2014/NQ-HĐND 10/12/2014
Về Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
14/NQ-HĐND 21/11/2014
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trang
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 12 trang.