Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1/ CT-CTUBND 07/01/2011
Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
7/ CT-UBND 16/07/2010
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
11/ CT-CTUBND 11/06/2010
Về tổ chức thực hiện quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
9/ CT-CTUBND 20/05/2010
Về việc tăng cường giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
6/ CT-CTUBND 09/02/2010
chỉ thị đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
3/ CT-UBND 01/02/2010
Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
2/ CT-UBND 29/01/2010
V/v đề nghị gia hạn thời gian trả nợ Dự án Cấp nước 9 thị trấn Bình Định - Dự án Cấp nước đô thị Việt Nam vốn WB
5/ CT-CTUBND 21/01/2010
Về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân
1/ CT-UBND 14/01/2010
Về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
2/ CT-CTUBND 13/01/2010
Về việc tăng cường công tác thi đua khen thưởng năm 2010
12/ CT-UBND 23/12/2009
Về việc tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định
7/ CT-CTUBND 12/10/2009
Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
11/ CT-UBND 08/10/2009
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
1/ 2009/CT-UBND 14/09/2009
Tăng cường các biện pháp phối hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Bình Định trong tình hình hiện nay
10/ CT-UBND 07/09/2009
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản-in-phát hành xuất bản phẩm
9/ CT-UBND 14/08/2009
Về việc phát động phong trào thi đua “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010
8/ CT-UBND 08/07/2009
CHỈ THỊ Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2010
7/ CT-UBND 14/05/2009
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn
4/ CT-UBND 10/04/2009
Về việc triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
1/ CT-CTUBND 04/02/2009
Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
1/ 2008/CT-UBND 25/12/2008
V/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7/ CT-CTUBND 04/12/2008
tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2009 và năm 2010
16/ CĐ- PCLB 02/12/2008
khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, ổn định đời sống nhân dân và chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009
12/ CT-UBND 18/11/2008
Về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009
4/ CT-CTUBND 13/10/2008
Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình
3/ CT-CYUBND 22/07/2008
Về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường công tác trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn phục vụ Festival Tây Sơn - Bình Định 2008
9/ CT-UBND 16/07/2008
Về việc tăng cường quản lý xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
427/ QĐ-CTUBND 10/03/2008
Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra và gia hạn thời hạn thanh tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
3/ CT-UBND 05/03/2008
Về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
2/ CT-UBND 03/03/2008
Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 11 trang.