Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
8/ CT-CTUBND 13/07/2007
Về việc tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt
7/ CT-CTUBND 02/07/2007
Về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch sốt xuất huyết
10/ CT-UBND 29/06/2007
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2008
1/ 2007/CT-UBND 18/06/2007
Về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển
9/ CT-UBND 08/06/2007
Về việc triển khai Luật Quản lý thuế
7/ CT-UBND 14/05/2007
Về việc công tác Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007
6/ CT-UBND 03/05/2007
Về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2007
5/ CT-UBND 26/03/2007
Về việc thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn,ổn định trong mùa khô năm 2007
3/ CT-CTUBND 02/03/2007
Về việc triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh
4/ CT-UBND 14/02/2007
Về nhiệm vụ, giải pháp điều hành thu, chi ngân sách năm 2007
1/ CT-UBND 05/01/2007
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
19/ CT-CTUBND 28/12/2006
Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2006 – 2007 trong điều kiện thiếu nguồn nước tưới
18/ CT-CTUBND 25/12/2006
Về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng,chống dịch cúm gia cầm và dịch LMLM tái phát trên địa bàn tỉnh Bình Định
17/ CT-CTUBND 22/12/2006
Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2007
16/ CT-CTUBND 15/12/2006
Về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
15/ CT-CTUBND 13/12/2006
Về việc tăng cường công tác Y Dược cổ truyền
13/ CT-CTUBND 15/11/2006
Về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức Hội Sinh vật cảnh
14/ CT-CTUBND 15/11/2006
Về việc triển khai và đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
12/ CT-CTUBND 06/11/2006
Về tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông,điện lực và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định
5/ CT-UBND 30/10/2006
Về việc triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục”
11/ CT-CTUBND 23/10/2006
Về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu,bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa
9/ CT-CTUBND 06/10/2006
V/v kiểm soát giết mổ, mua bán, chế biến gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, dừng ấp nở thủy cầm để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định
8/ CT-CTUBND 27/09/2006
Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp
8/ CT-CTUBND 27/09/2006
Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp
3/ CT-UBND 20/09/2006
Về việc xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế
7/ CT-CTUBND 14/08/2006
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng
12/ 2006/CT-UBND 08/06/2006
V/v quản lý và bảo vệ công trình giao thông và hành lang đường bộ
12/ 2006/CT-UBND 08/06/2006
Về việc quản lý, bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn đường bộ
5/ CT-CTUBND 05/06/2006
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo tinh thần Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ
4/ CT-CTUBND 08/05/2006
Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 10 trang.