Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 8
  • Truy cập hôm nay: 3412
  • Tổng truy cập: 24583
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
07/CT-UBND 17/05/2018
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
06/CT-UBND 16/05/2018
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh
05/CT-UBND 12/04/2018
Đề nghị ban hành Chỉ thị việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018
04/CT-UBND 13/03/2018
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên qua địa bàn tỉnh
02/CT-UBND 01/03/2018
Tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh
01/CT-UBND 02/02/2018
Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
21/CT-UBND 05/12/2017
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018
18/CT-UBND 01/11/2017
Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
17/CT-UBND 27/09/2017
Tăng cường quản lý và chán chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
15/CT-UBND 17/08/2017
Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
14/CT-UBND 02/08/2017
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018
12/CT-UBND 20/07/2017
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh
10/CT-UBND 02/06/2017
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng
09/CT-UBND 15/05/2017
Tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh
08/CT-UBND 15/05/2017
Tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh
07/CT-UBND 12/04/2017
Tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017
6/CT-UBND 23/03/2017
Về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
05/CT-UBND 08/03/2017
Tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
3/CT-UBND 13/02/2017
Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2017 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
1/CT-UBND 18/01/2017
Tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ Hội Xuân 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
28/CT-UBND 28/12/2016
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/CT-UBND 30/11/2016
Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/CT-UBND 30/11/2016
Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
26/CT-UBND 25/11/2016
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2017
24/CT-UBND 13/10/2016
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
22/CT-UBND 11/10/2016
Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/CT-UBND 11/10/2016
Tằng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp
21/CT-UBND 30/09/2016
Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2016
21/CT-UBND 30/09/2016
Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2016
20/CT-UBND 13/09/2016
Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 10 trang.