Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10/ 2006/CT-UBND 03/05/2006
Về việc thực hiện cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
11/ CT-UBND 03/05/2006
Về công tác Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2006
3/ CT-CTUBND 19/04/2006
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – 19.8”
1/ CT-UBND 18/04/2006
Về việc phối hợp tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2006
9/ 2006/CT-UBND 07/03/2006
V/v tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động
8/ 2006/CT-UBND 24/02/2006
V/v tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu bảo vệ lúa đông xuân 2005 - 2006
7/ 2006/CT-UBND 21/02/2006
Về xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của địa phương
6/ 2006/CT-UBND 13/02/2006
V/v quản lý quỹ đất, xử lý vi phạm xây dựng trái phép ở khu vực phía Đông và phía Tây đường dẫn thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn-Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
5/ 2006/CT-UBND 07/02/2006
Về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu
4/ 2006/CT-UBND 25/01/2006
Về một số biện pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2006
3/ CT-CTUBND 23/01/2006
Về việc đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006.
2/ 2006/CT-UBND 10/01/2006
Chỉ thị về việc tổ chức Tết Bính Tuất năm 2006
1/ 2006/CT-UBND 03/01/2006
Về tăng cường công tác quản lý cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/ 2005/CT-UBND 19/12/2005
V/v tăng cường công tác quản lý, đầu tư xây dựng phát triển thiết chế thư viện cấp huyện và cơ sở trong tỉnh
25/ 2005/CT-UBND 22/11/2005
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010
24/ 2005/ CT-UBND 08/11/2005
Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
23/ CT-UBND 26/10/2005
Chỉ thị về tập trung sức thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người
22/ 2005/CT-UBND 24/10/2005
V/v thực hiện nội dung chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vào xây dựng Hương ước, Quy ước
21/ 2005/CT-UBND 26/08/2005
Về việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa
20/ 2005/CT-UBND 10/08/2005
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai
18/ 2005/CT-UBND 26/07/2005
Về việc tổ chức cuộc vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005
17/ 2005/CT-UBND 30/06/2005
v.v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2006
16/ 2005/CT-UBND 09/06/2005
Về thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2005
15/ 2005/CT-UB 16/05/2005
Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005
13/ 2005/CT-UB 28/04/2005
V/v tổ chức cuộc vận động mua công trái giáo dục năm 2005
12/ 2005/CT-UB 25/04/2005
Tăng cường triển khai thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản"
11/ 2005/CT-UB 22/04/2005
Về một số biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản
11/ 2005/CT-UB 22/04/2005
Về một số biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản
10/ 2005/CT-UB 08/04/2005
V/v tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
9/ 2005/CT-UB 17/03/2005
V/v tiếp tục thực hiện công tác đổi mới và sắp xếp các Công ty Nhà nước thuộc tỉnh
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 10 trang.