Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
17/ CT-CTUBND 22/12/2006
Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2007
16/ CT-CTUBND 15/12/2006
Về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
15/ CT-CTUBND 13/12/2006
Về việc tăng cường công tác Y Dược cổ truyền
13/ CT-CTUBND 15/11/2006
Về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức Hội Sinh vật cảnh
14/ CT-CTUBND 15/11/2006
Về việc triển khai và đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
12/ CT-CTUBND 06/11/2006
Về tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông,điện lực và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định
5/ CT-UBND 30/10/2006
Về việc triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục”
11/ CT-CTUBND 23/10/2006
Về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu,bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa
9/ CT-CTUBND 06/10/2006
V/v kiểm soát giết mổ, mua bán, chế biến gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, dừng ấp nở thủy cầm để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định
8/ CT-CTUBND 27/09/2006
Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp
8/ CT-CTUBND 27/09/2006
Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp
3/ CT-UBND 20/09/2006
Về việc xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế
7/ CT-CTUBND 14/08/2006
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng
12/ 2006/CT-UBND 08/06/2006
V/v quản lý và bảo vệ công trình giao thông và hành lang đường bộ
12/ 2006/CT-UBND 08/06/2006
Về việc quản lý, bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn đường bộ
5/ CT-CTUBND 05/06/2006
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo tinh thần Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ
4/ CT-CTUBND 08/05/2006
Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
10/ 2006/CT-UBND 03/05/2006
Về việc thực hiện cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
11/ CT-UBND 03/05/2006
Về công tác Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2006
3/ CT-CTUBND 19/04/2006
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – 19.8”
1/ CT-UBND 18/04/2006
Về việc phối hợp tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2006
9/ 2006/CT-UBND 07/03/2006
V/v tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động
8/ 2006/CT-UBND 24/02/2006
V/v tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu bảo vệ lúa đông xuân 2005 - 2006
7/ 2006/CT-UBND 21/02/2006
Về xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của địa phương
6/ 2006/CT-UBND 13/02/2006
V/v quản lý quỹ đất, xử lý vi phạm xây dựng trái phép ở khu vực phía Đông và phía Tây đường dẫn thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn-Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
5/ 2006/CT-UBND 07/02/2006
Về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu
4/ 2006/CT-UBND 25/01/2006
Về một số biện pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2006
3/ CT-CTUBND 23/01/2006
Về việc đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006.
2/ 2006/CT-UBND 10/01/2006
Chỉ thị về việc tổ chức Tết Bính Tuất năm 2006
1/ 2006/CT-UBND 03/01/2006
Về tăng cường công tác quản lý cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 11 trang.