Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
14/BC-UBND 10/02/2020
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 đến năm 2019; dự toán 2020 của tỉnh Bình Định
13/BC-UBND 06/02/2020
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
12/BC-UBND 04/02/2020
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020
09/BC-UBND 03/02/2020
Kết quả thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế 6 cuối năm 2019
10/BC-UBND 03/02/2020
Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
11/BC-UBND 03/02/2020
Tổng kết tình hình thực hiện giao ước thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
08/BC-UBND 31/01/2020
Tình hình tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán (tháng 02/2020)
07/BC-UBND 21/01/2020
Công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định năm 2019
06/BC-UBND 21/01/2020
Tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2019
05/BC-UBND 17/01/2020
Kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh Bình Định
04/BC-UBND 14/01/2020
Tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Định quản lý quý IV/2019
02/BC-UBND 13/01/2020
Tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 và Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp nhà nước trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020)
03/BC-UBND 13/01/2020
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Bình Định năm 2019
253/BC-UBND 30/12/2019
Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019
252/BC-UBND 30/12/2019
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
251/BC-UBND 27/12/2019
Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
250/BC-UBND 26/12/2019
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
249/BC-UBND 25/12/2019
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII
248/BC-UBND 24/12/2019
Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019
243/BC-UBND 19/12/2019
Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Định
244/BC-UBND 19/12/2019
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý IV và năm 2019
245/BC-UBND 19/12/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg và tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2019
246/BC-UBND 19/12/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019
242/BC-UBND 18/12/2019
Đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
241/BC-UBND 12/12/2019
Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
238/BC-UBND 10/12/2019
Báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
239/BC-UBND 10/12/2019
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
240/BC-UBND 10/12/2019
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
237/BC-UBND 09/12/2019
Tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
234/BC-UBND 05/12/2019
Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII)
Trang
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 22 trang.