Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
66/ UBND-BC 21/10/2005
Kết quả điều tra hộ nghèo heo chuẩn mới năm 2005
65/ BC-UBND 20/10/2005
Kết quả thực hiện chính sách trợ giá trợ cước phục vụ đồng bào miền núi 9 tháng năm 2005
2669/ UBND-NC 19/10/2005
V/v tổng hợp kết quả chuyển xếp lương cũ sang lương mới
63/ BC - UBND 27/09/2005
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2005
60/ BC -UBND 06/09/2005
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng (2001 – 2005)
59/ BC-UBND 05/09/2005
Bao cao Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2005
56/ BC-UBND 24/08/2005
BÁO CÁO TÓM TẮT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
48/ BC-UBND 01/08/2005
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm tháng 8 năm 2005
47/ UBND-VX 28/07/2005
Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm 2001-2005
45/ BC-UBND 18/07/2005
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 16/8/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
42/ BC-UBND 07/07/2005
Về việc quy định cụ thể chế độ công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh ( Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X )
43/ BC-UBND 07/07/2005
Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005 ( Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X )
38/ BC-UBND 24/06/2005
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2005
37/ BC-UBND 24/06/2005
Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu (1997 - 2004)
36/ BC - UBND 22/06/2005
Kế hoạch hỗ trợ cải thiện nhà ở đơn sơ hộ nghèo năm 2005(Trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4,Khóa X)
35/ BC-UBND 17/06/2005
Tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2005.
33/ BC-UBND 06/06/2005
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm tháng 6/2005
32/ BC-UB 26/05/2005
Báo cáo nhanh kết qủa thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2005
25/ BC-BĐM 16/05/2005
Tình hình thực hiện sắp xếp và chuyển đổi DNNN
31/ BC-UB 11/05/2005
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2005
30/ BC-UBND 29/04/2005
Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001- 2004
28/ BC-UB 28/04/2005
Báo cáo nhanh kế quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2005
830/ UB-NC 12/04/2005
V/v thông báo việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Đình Minh
19/ BC-UBND 30/03/2005
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2005
12/ BC-UB 18/03/2005
Tổng kết thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW và pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai từ năm 1999 đến 2004
12/ BC-UBND 18/03/2005
BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW và pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai từ năm 1999 đến 2004
8/ BC-UB 25/02/2005
Tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03 /2005
7/ BC - UB 21/02/2005
Kết quả thực hiện Đề án giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn năm 2003 – 2004 và phương hướng nhiệm vụ năm 2005
18/ BC-BCS 18/02/2005
Về chủ trương cho Công ty TNHH Hàu Pure Bay thuê mặt nước trên đầm Thị Nại để đầu tư nuôi hàu.
6/ BC-UB 14/02/2005
Báo cáo tình hình tổ chức đón Tết nguyên đán Ất Dậu năm 2005
Hiển thị trang: 16 trong tổng số 18 trang.