Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
224/BC-UBND 21/11/2019
Kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
225/BC-UBND 21/11/2019
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
221/BC-UBND 20/11/2019
Thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ
220/BC-UBND 19/11/2019
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
218/BC-UBND 18/11/2019
Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2018
216/BC-UBND 15/11/2019
Giải trình và cam kết khắc phục các nội dung lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
217/BC-UBND 15/11/2019
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
215/BC-UBND 13/11/2019
Tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP
214/BC-UBND 08/11/2019
Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
207/BC-BCĐ 08/11/2019
Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ
213/BC-UBND 08/11/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019
212/BC-UBND 07/11/2019
Kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ
210/BC-UBND 06/11/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019
211/BC-UBND 06/11/2019
Tình hình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Định
209/BC-UBND 05/11/2019
Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
205/BC-BCĐ 01/11/2019
Kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019
207/BC-UBND 31/10/2019
Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
208/BC-UBND 31/10/2019
Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
206/BC-UBND 31/10/2019
Kết quả triển khai Đề án khung về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh
203/BC-UBND 28/10/2019
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
204/BC-UBND 28/10/2019
Báo cáo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
202/BC-UBND 23/10/2019
Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
200/BC-UBND 18/10/2019
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII
199/BC-UBND 10/10/2019
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
170/BC-UBND 06/09/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
209/TB-UBND 06/09/2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong
206/TB-UBND 05/09/2019
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo công tác giải tỏa di dời một số hộ dân nằm ngoài dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại thuộc phạm vi hành lang tiêu thoát lũ sông Hà Thanh
207/TB-UBND 04/09/2019
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án: Đầu tư tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025
158/BC-UBND 20/08/2019
Theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu
159/BC-UBND 20/08/2019
Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh
Trang
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 21 trang.