Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
200/BC-UBND 09/11/2018
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
199/BC-UBND 08/11/2018
Tình hình và kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
186/BC-UBND 18/10/2018
Tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng bảo vệ ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020
185/BC-UBND 15/10/2018
Kết quả 9 năm thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ
172/BC-UBND 01/10/2018
Tình hình thực hiện chiến lược công tác bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
170/BC-UBND 26/09/2018
Báo cáo tổng kết thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
168/BC-UBND 25/09/2018
Kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
169/BC-UBND 25/09/2018
Tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tại tỉnh Bình Định từ năm 2015 đến năm 2017
161/BC-UBND 14/09/2018
Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý III năm 2018
137/BC-UBND 14/08/2018
Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
138/BC-UBND 14/08/2018
5 năm thực hiện Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
136/BC-UBND 10/08/2018
Ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với các KCN, KCX và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
128/BC-UBND 07/08/2018
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018
129/BC-UBND 07/08/2018
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bảo sao từ sổ gốc, chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Định
118/BC-UBND 31/07/2018
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức
108/BC-UBND 11/07/2018
Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII)
102/BC-UBND 09/07/2018
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
106/BC-UBND 09/07/2018
Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Bình Định
96/BC-UBND 06/07/2018
Tổng kết tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
97/BC-UBND 06/07/2018
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/BC-UBND 06/07/2018
Rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định
99/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả tự kiểm tra văn bản thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
100/BC-UBND 06/07/2018
Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
101/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
95/BC-UBND 05/07/2018
Tổng kết thực hiện Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
85/BC-UBND 25/06/2018
Kết quả thực hiện trong quý II năm 2018 và đánh giá kết quả 2 năm từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2018) của tỉnh Bình Định trong việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
71/BC-UBND 14/06/2018
Kết quả rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp; nhận, đăng tải, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
69/BC-UBND 12/06/2018
Rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định
67/BC-UBND 07/06/2018
Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên
46/BC-UBND 09/05/2018
Công tác bảo vệ môi trường năm 2017 tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 22 trang.