Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
42/BC-UBND 04/05/2018
Tình hình thực hiện Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện
40/BC-UBND 27/04/2018
Tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018
38/BC-UBND 18/04/2018
Tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn tỉnh Bình Định
37/BC-UBND 17/04/2018
Thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017
34/BC-UBND 05/04/2018
Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
32/BC-UBND 04/04/2018
Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
30/BC-UBND 02/04/2018
Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
31/BC-UBND 02/04/2018
Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017
28/BC-UBND 30/03/2018
TÌnh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn tỉnh
24/BC-UBND 22/03/2018
Báo cáo về số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
12/BC-UBND 27/02/2018
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giải pháp thực hiện năm 2018
13/BC-UBND 27/02/2018
Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017
07/BC-UBND 26/01/2018
Kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của tỉnh Bình Định
03/BC-UBND 08/01/2018
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
196/BC-UBND 15/12/2017
Tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
194/BC-UBND 11/12/2017
Tình hình ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế năm 2017
189/BC-UBND 04/12/2017
Xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Bình Định
185/BC-UBND 01/12/2017
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
180/BC-UBND 27/11/2017
Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2018
241/TB-UBND 27/11/2017
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
178/BC-UBND 23/11/2017
Kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2017
172/BC-UBND 14/11/2017
Sơ kết kết quả thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh bình Định
171/BC-UBND 07/11/2017
Kết quả thành lập Ban Chỉ đạo 896 và kết quả triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt Đề án 896) năm 2017 trên địa bàn tỉnh
169/BC-UBND 06/11/2017
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
170/BC-UBND 06/11/2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
165/BC-UBND 26/10/2017
Kết quả hoạt động du lịch Bình Định trong 03 năm qua (2015 - 2017) và kế hoạch phát triển du lịch Bình Định giai địan 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030
161/BC-UBND 19/10/2017
Tổng kết 3 năm thi hành Luật Tiếp công dân
158/BC-UBND 13/10/2017
Tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định
146/BC-UBND 21/09/2017
Xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ
145/BC-UBND 21/09/2017
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2017 (từ 16/12/2016 đến 15/9/2017)
Trang
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 22 trang.