Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 8
  • Truy cập hôm nay: 2429
  • Tổng truy cập: 174827
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
163/BC-UBND 02/10/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG Công trình:Kè chống sạt lở bờ sông Latinh (đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn).
162/BC-UBND 02/10/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Công trình:Sửa chữa,nâng cấp hồ chứa nước Ân Đôn.
159/BC-UBND 26/09/2013
V/v Thực trạng nguồn nhân lực và các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi tỉnh Bình Định ( Theo Công văn số 698/UBDT-CSDT ngày của Ủy ban Dân tộc)01/8/2013
157/BC-UBND 24/09/2013
V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai công tác giám sát,đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP
143/BC-UBND 05/09/2013
V/v Kết quả thực hiện Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
141/BC-UBND 04/09/2013
V/v Tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội
138/BC-UBND 30/08/2013
V/v Tình hình,kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội (kỳ họp thứ 4)về công tác phòng,chống vi phạm pháp luật và tội phạm,công tác thi hành án năm 2013 (Từ ngày 01/10/2012 đến 31/7/2013)
123/BC-UBND 15/08/2013
V/v BÁO CÁO 20 NĂM HỌP TÁC PHÁT TRIỂN GIỮA TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC NHÀ TÀI TRỢ TRONG THỜI KỲ 1993 - 2013
110/BC-UBND 26/07/2013
V/v Đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo,phát hiện tham nhũng
111/BC-UBND 26/07/2013
V/v tình hình triển khai Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ
102/BC-UBND 17/07/2013
V/v Kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 03 năm và năm 2013
92/BC-UBND 11/07/2013
V/v sơ kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
91/BC-UBND 10/07/2013
V/v Báo cáo Sự cố tràn dầu tại vùng biển thành phố Quy Nhơn
86/BC-UBND 05/07/2013
V/v Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình,chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số năm 2013 và kế hoạch,dự toán ngân sách năm 2014 cho các chương trình,chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc
85/BC-UBND 05/07/2013
V/v Tổng kết 10 năm mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm theo Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngay 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
78/BC-UBND 18/06/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Dự án(khởi công mới năm 2014):Trung tâm Ytế huyện Tây Sơn.
76/BC-UBND 13/06/2013
Về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Bình Định trong Quý II năm 2013.
73/BC-UBND 07/06/2013
V/v Báo Cáo Kết quả rà soát xác định thôn đặc biệt khó khăn,xã thuộc khu vực I,II.III tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015
72/BC-UBND 06/06/2013
V/v BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ Công trình:Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành (gđ2) Địa điểm XD:Xã Mỹ Thành,huyện Phù Mỹ,tỉnh Bình Định
63/BC-UBND 20/05/2013
Định kỳ hàng năm kết quả thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
59/BC-UBND 15/05/2013
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2012
56/BC-UBND 15/05/2013
V/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
57/BC-UBND 15/05/2013
V/v Tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
51/BC - UBND 03/05/2013
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Dự án:Nâng cao năng lực phòng cháy,chữa cháy rừng tỉnh Bình Định,giai đoạn 2013-2015
41/BC-UBND 15/04/2013
V/v Kết quả thực hiện Quyết định 18/2011/QĐ-TTg năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
42/BC-UBND 15/04/2013
V/v Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2012 và kế hoạch năm 2013 theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
94/ BC-UBND 29/05/2012
Đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
93/ BC-UBND 29/05/2012
báo cáo kết quả triển khai Thông tư số 18/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật
92/ BC-UBND 28/05/2012
Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2011 và kế hoạch năm 2012
91/ BC-UBND 28/05/2012
Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 33/QĐ-TTg Và Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 17 trang.