Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
32/BC-UBND 29/03/2017
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong quý I năm 2017 của tỉnh Bình Định
33/BC-UBND 29/03/2017
Thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
30/BC-UBND 24/03/2017
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/BC-UBND 21/03/2017
Kết quả thực hiện việc phân định vùng miền núi và dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển và phân định xã huyện, tỉnh là miền núi và vùng cao
25/BC-UBND 20/03/2017
Báo cáo thống kê các chỉ tiêu phát triển giới năm 2016
24/BC-UBND 17/03/2017
Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/BC-UBND 17/03/2017
Công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2016
18/BC-UBND 03/03/2017
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02, công tác trọng tâm tháng 3 năm 2017
15/BC-UBND 28/02/2017
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
07/BC-UBND 02/02/2017
Tình hình đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017
3/BC-UBND 16/01/2017
Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
1/BC-UBND 10/01/2017
Công tác thi đua, khen thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Bình Định
2/BC-UBND 10/01/2017
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017
216/BC-UBND 28/12/2016
Tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
202/BC-UBND 14/12/2016
Kết quả rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực III, II, I tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ
186/BC-UBND 30/11/2016
Thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016
185/BC-UBND 29/11/2016
Tổng kết công tác tư pháp năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2017
179/BC-UBND 24/11/2016
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 (lần 1)
170/BC-UBND 07/11/2016
Công tác đối phó với đợt mua lũ từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
166/BC-UBND 31/10/2016
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
134/BC-UBND 14/09/2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2016
156/BC-UBND 14/09/2016
Tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2016 và kết quả thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011 - 2015) gắn với tái cơ cơ cầu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
132/BC-UBND 12/09/2016
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 (Từ ngày 01/8/2015 đến 31/7/2016)
131/BC-UBND 06/09/2016
Kết quả khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh
127/BC-UBND 30/08/2016
Đánh giá thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và đề xuất kiến nghị
118/BC-UBND 10/08/2016
Tổng kết Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2009 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
117/BC-UBND 09/08/2016
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016
98/BC-UBND 12/07/2016
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
88/BC-UBND 01/07/2016
Tình hình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
78/BC-UBND 20/06/2016
Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 22 trang.