Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 9
  • Truy cập hôm nay: 2271
  • Tổng truy cập: 174669
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
78/ BC-UBND 23/09/2011
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí
76/ BC-UBND 09/09/2011
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
75/ BC-UBND 09/09/2011
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV/2011
74/ BC-UBND 09/09/2011
Kết quả 05 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và 03 năm thực hiện Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh
73/ BC-UBND 06/09/2011
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2011
71/ BC-UBND 30/08/2011
Công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ theo yêu cầu tại Văn bản số 1201/CT-BCĐ ngày 20/5/2011 của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
67/ BC-UBND 22/08/2011
báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
66/ NC-UBND 22/08/2011
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTG ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
60/ BC-UBND 05/08/2011
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2011
59/ BC-UBND 04/08/2011
báo cáo kết quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 6 tháng đầu năm 2011
58/ BC-UBND 27/07/2011
Các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 của tỉnh Bình Định
54/ BC-UBND 21/07/2011
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
53/ UBND-NC 19/07/2011
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
52/ BC-UBND 19/07/2011
CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011
50/ BC-UBND 14/07/2011
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP
48/ BC-UBND 08/07/2011
BÁO CÁO Tình hình rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011
47/ BC-UBND 05/07/2011
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
42/ BC-UBND 16/06/2011
Tình hình thực hiện phân cấp ngân sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả về phân cấp về ngân sách
41/ BC-UBND 15/06/2011
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý II và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III/2011
40/ BC-UBND 15/06/2011
Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 và đề xuất cơ chế, giải pháp và nguồn lực thực hiện các Chương trình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/ BC-UBND 09/06/2011
Báo cáo về việc chấp hành pháp luật về quản lý thuế
33/ BC-UBND 03/06/2011
Sơ kết giai đoạn I (2008 – 2010) thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 – 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
31/ UBND-BC 20/05/2011
Chính sách hỗ trợ cho người nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
28/ BC-UBND 13/05/2011
V/v thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Bình Định
26/ BC-UBND 10/05/2011
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm 2006-2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015
1231/ UBND-NC 28/04/2011
V/v báo cáo kết quả 05 năm triển khai thi hành Luật TGPL và 03 năm thực hiện Quy hoạch mạng lưới TGPLNN
18/ BC-UBND 05/04/2011
Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và kết quả thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định từ năm 2005 - 2010
10/ BC-UBND 14/03/2011
Kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính- ngân sách năm 2009
11/ BC-UBND 14/03/2011
Tổng kết tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011
6/ BC-UBND 01/03/2011
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2011
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 17 trang.