Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
123/BC-UBND 15/08/2013
V/v BÁO CÁO 20 NĂM HỌP TÁC PHÁT TRIỂN GIỮA TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC NHÀ TÀI TRỢ TRONG THỜI KỲ 1993 - 2013
110/BC-UBND 26/07/2013
V/v Đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo,phát hiện tham nhũng
111/BC-UBND 26/07/2013
V/v tình hình triển khai Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ
102/BC-UBND 17/07/2013
V/v Kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 03 năm và năm 2013
92/BC-UBND 11/07/2013
V/v sơ kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
91/BC-UBND 10/07/2013
V/v Báo cáo Sự cố tràn dầu tại vùng biển thành phố Quy Nhơn
86/BC-UBND 05/07/2013
V/v Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình,chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số năm 2013 và kế hoạch,dự toán ngân sách năm 2014 cho các chương trình,chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc
85/BC-UBND 05/07/2013
V/v Tổng kết 10 năm mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm theo Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngay 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
78/BC-UBND 18/06/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Dự án(khởi công mới năm 2014):Trung tâm Ytế huyện Tây Sơn.
76/BC-UBND 13/06/2013
Về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Bình Định trong Quý II năm 2013.
73/BC-UBND 07/06/2013
V/v Báo Cáo Kết quả rà soát xác định thôn đặc biệt khó khăn,xã thuộc khu vực I,II.III tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015
72/BC-UBND 06/06/2013
V/v BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ Công trình:Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành (gđ2) Địa điểm XD:Xã Mỹ Thành,huyện Phù Mỹ,tỉnh Bình Định
63/BC-UBND 20/05/2013
Định kỳ hàng năm kết quả thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
59/BC-UBND 15/05/2013
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2012
56/BC-UBND 15/05/2013
V/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
57/BC-UBND 15/05/2013
V/v Tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
51/BC - UBND 03/05/2013
BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Dự án:Nâng cao năng lực phòng cháy,chữa cháy rừng tỉnh Bình Định,giai đoạn 2013-2015
41/BC-UBND 15/04/2013
V/v Kết quả thực hiện Quyết định 18/2011/QĐ-TTg năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
42/BC-UBND 15/04/2013
V/v Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2012 và kế hoạch năm 2013 theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
94/ BC-UBND 29/05/2012
Đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
93/ BC-UBND 29/05/2012
báo cáo kết quả triển khai Thông tư số 18/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật
92/ BC-UBND 28/05/2012
Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2011 và kế hoạch năm 2012
91/ BC-UBND 28/05/2012
Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 33/QĐ-TTg Và Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
78/ BC-UBND 23/09/2011
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí
76/ BC-UBND 09/09/2011
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
75/ BC-UBND 09/09/2011
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV/2011
74/ BC-UBND 09/09/2011
Kết quả 05 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và 03 năm thực hiện Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh
73/ BC-UBND 06/09/2011
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2011
71/ BC-UBND 30/08/2011
Công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ theo yêu cầu tại Văn bản số 1201/CT-BCĐ ngày 20/5/2011 của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
67/ BC-UBND 22/08/2011
báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Trang
Hiển thị trang: 9 trong tổng số 19 trang.