Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
77/KH-UBND 10/09/2019
Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
76/KH-UBND 06/09/2019
Triển khai thi hành Luật trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
75/KH-UBND 23/08/2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
74/KH-UBND 19/08/2019
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
73/KH-UBND 16/08/2019
Triển khai thực hiện Chiến lược Viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Định
69/KH-UBND 13/08/2019
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 03 năm 2020 - 2022 tỉnh Bình Định
67/KH-UBND 08/08/2019
Tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
66/KH-UBND 07/08/2019
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 và các vấn đề nóng được dư luật xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Bình Định
64/KH-UBND 02/08/2019
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025
63/KH-UBND 01/08/2019
Hưởng ứng ngày Phát luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
53/KH-UBND 24/06/2019
Ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh
49/KH-UBND 06/06/2019
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
48/KH-UBND 03/06/2019
Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
45/KH-UBND 28/05/2019
Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh và công bố Chỉ số cải cách hành chính; kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
44/KH-UBND 27/05/2019
Tổ chức Cuộc thi "Chống rác thải nhựa"
43/KH-UBND 23/05/2019
Phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh
42/KH-UBND 21/05/2019
Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2030
38/KH-UBND 13/05/2019
Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" trên địa bàn tỉnh
39/KH-UBND 13/05/2019
Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019
37/KH-UBND 10/05/2019
Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định
34/KH-UBND 26/04/2019
Thực hiện tinh giản biên chế năm 2019
31/KH-UBND 23/04/2019
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
28/KH-UBND 18/04/2019
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn2015 - 2020” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
29/KH-UBND 18/04/2019
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
25/KH-UBND 12/04/2019
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
26/KH-UBND 12/04/2019
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 tại Bình Định
23/KH-UBND 03/04/2019
Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
22/KH-UBND 29/03/2019
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh
20/KH-UBND 27/03/2019
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
16/KH-UBND 26/03/2019
Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 10 trang.