Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
8035/UBND-NC 26/12/2018
Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
8043/UBND-KT 26/12/2018
Thực hiện Đề án tăng cường năng lực thu gom rác thải khu vực nông thôn
7986/UBND-KT 25/12/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư
7988/UBND-KT 25/12/2018
Quản lý công tác đấu thầu và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh
8004/UBND-KT 25/12/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
8011/UBND-VX 25/12/2018
Triển khai Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ
7976/UBND-KT 24/12/2018
Chủ trương triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh
7980/UBND-KT 24/12/2018
Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên Tuyến ĐT.639 (đường ven biển), đoạn qua Khu kinh tế Nhơn Hội (Km0 – Km13+280).
7934/UBND-TD 21/12/2018
Trả lời đơn của ông Trương Trung Nghĩa
7902/UBND-KT 20/12/2018
Phân luồng giao thông để giảm tải cho Quốc lộ 19 và phục vụ thi công cầu Hà Thanh 1 (cũ)
7904/UBND-KT 20/12/2018
Triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
7911/UBND-KT 20/12/2018
Tổ chức hội thảo thúc đẩy phát triển chăn nuôi và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh
7877/UBND-KT 19/12/2018
Nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
7853/UBND-TH 18/12/2018
Triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
7792/UBND-KT 17/12/2018
Khắc phục hư hỏng công trình, sa bồi thủy phá do mưa lũ để chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân
7795/UBND-NC 17/12/2018
Xây dựng Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn
7796/UBND-NC 17/12/2018
Điều chỉnh nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
7797/UBND-VX 17/12/2018
Xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019
7758/UBND-VX 14/12/2018
Thực hiện chính sách đối với nhân lực có trình độ cao
7766/UBND-VX 14/12/2018
Triển khai “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”
7735/UBND-KT 13/12/2018
Tăng cường thu hồi, chuyển đổi, lắp đặt thiết bị movimar cho tàu cá có chiều tài từ 24m trở lên
7682/UBND-VX 11/12/2018
Triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”
7692/UBND-KT 11/12/2018
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
7693/UBND-KT 11/12/2018
Kế hoạch tưới vụ Đông Xuân năm 2018-2019 và các giải pháp phòng chống hạn
7664/UBND-VX 10/12/2018
Triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
7671/UBND-TH 10/12/2018
Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
7672/UBND-TH 10/12/2018
Công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND tỉnh
7650/UBND-VX 07/12/2018
Tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường
7624/UBND-NC 06/12/2018
Báo cáo kết quả công tác quý IV/2018 và Báo cáo tổng kết năm 2018
7625/UBND-TH 06/12/2018
Thời hạn áp dụng Thỏa thuận khung mua sắm tập trung đã được ký kết để mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng trên địa bàn tỉnh
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 718 trang.