Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 5
  • Truy cập hôm nay: 2378
  • Tổng truy cập: 174776
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5085/UBND-TD 22/08/2018
Trả lời khiếu nại của ông Trần Hồng Nam
5059/UBND-TD 21/08/2018
Trả lời khiếu nại của bà Phạm Thị Chính
5041/UBND-KT 20/08/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
5043/UBND-KSTT 20/08/2018
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
4996/UBND-NC 17/08/2018
Trả lời giải quyết chế độ đối với ông Huỳnh Hiệp
4952/UBND-VX 16/08/2018
Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thương mại, sản xuất, kinh doanh hành giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
4961/UBND-KT 16/08/2018
Tiếp tục tăng cường quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển
4965/UBND-VX 16/08/2018
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
4978/UBND-VX 16/08/2018
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
4979/UBND-VX 16/08/2018
Thực hiện công tác xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin
4980/UBND-VX 16/08/2018
Xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020 lần 2
4920/UBND-TH 15/08/2018
Triển khai thực hiện các đề nghị củ Hội đồng tư vấn phát triển tỉnh
4942/UBND-NC 15/08/2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trường Hòa Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính
4948/UBND-KT 15/08/2018
Thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
4889/UBND-KT 14/08/2018
Thực hiện văn bản số 3883/BTNMT-TN của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4904/UBND-VX 14/08/2018
Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018
4912/UBND-VX 14/08/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4815/UBND-KT 10/08/2018
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định
4820/UBND-KT 10/08/2018
Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ năm 2018
4821/UBND-KT 10/08/2018
Triển khai thực hiện Văn bản số 5693/BNN-CN ngày 27/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn
4823/UBND-KT 10/08/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
4832/UBND-NC 10/08/2018
Sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
4835/UBND-VX 10/08/2018
Đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
4784/UBND-NC 09/08/2018
Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
4790/UBND-KT 09/08/2018
Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-ĐCKS ngày 24/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4805/UBND-VX 09/08/2018
Đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
4806/UBND-VX 09/08/2018
Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh
4807/UBND-VX 09/08/2018
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
4808/UBND-VX 09/08/2018
Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 497-CTr/BCSĐ ngày 09/7/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4761/UBND-KSTT 08/08/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 709 trang.