Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7559/UBND-KT 04/12/2018
Báo cáo kết quả năm 2018, lập kế hoạch năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU
7573/UBND-VX 04/12/2018
Thành lập Trung tâm Văn hoá - thông tin - thể thao thành phố Quy Nhơn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá - Thông tin - thể thao và Đài Truyền thanh thành phố
7574/UBND-KT 04/12/2018
Xây dựng Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
7527/UBND-KT 03/12/2018
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá trên địa bàn huyện Phù Mỹ
7527/UBND-KT 03/12/2018
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá trên địa bàn huyện Phù Mỹ
7530/UBND-KT 03/12/2018
Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
7549/UBND-TD 03/12/2018
V/v trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phụng
7512/UBND-TH 30/11/2018
Triển khai chính thức giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phí dịch vụ công trực tuyến
7518/UBND-VX 30/11/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoaạn 2018 - 2020
7476/UBND-KT 29/11/2018
Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương
7483/UBND-TD 29/11/2018
Trả lời đơn của ông Trần Quang Ánh, bà Nguyễn Thị Thúy Hoa và bà Trần Phương Trà
7485/UBND-KT 29/11/2018
Triển khai Nghị quyết Chính phủ số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai và Thông báo số 312/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
7486/UBND-KT 29/11/2018
Thực hiện dự án xây dựng trung tâm cộng đồng phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Bình Định
7429/UBND-TH 28/11/2018
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
7430/UBND-TH 28/11/2018
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
7451/UBND-VX 28/11/2018
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
7374/UBND-TH 27/11/2018
Triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh
7377/UBND-VX 27/11/2018
Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
7384/UBND-NC 27/11/2018
Nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị
7385/UBND-VX 27/11/2018
Xây dựng quy định một số mức chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
7386/UBND-KT 27/11/2018
Thực hiện Văn bản số 10625/VPCP-NC ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
7400/UBND-KT 27/11/2018
Triển khai chương trình hợp tác với hai Nghiệp đoàn SEAFF và SFL của Pháp
7404/UBND-KT 27/11/2018
Thực hiện Quyết định số 20/2018/QD-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
7408/UBND-KT 27/11/2018
Chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
7366/UBND-KT 26/11/2018
Thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 4036/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
7370/UBND-VX 26/11/2018
Triển khai Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (năm 2018 - 2019)
7371/UBND-VX 26/11/2018
Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2019
7372/UBND-VX 26/11/2018
Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV năm 2018
7282/UBND-KSTT 22/11/2018
Triển khai thực hiện Đề án liên thông một số thủ tục hành chính liên quan trên địa bàn tỉnh
7297/UBND-TD 22/11/2018
Trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Quang Tạo và một số công dân
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 718 trang.