Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7257/UBND-KT 21/11/2018
Triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn
7276/UBND-VX 21/11/2018
Cho chủ trương triển khai xây dựng công trình Trường Tiểu học số 1 Phước Thuận-Hạng mục: 06 phòng học chức năng
7276/UBND-VX 21/11/2018
Cho chủ trương triển khai xây dựng công trình Trường Tiểu học số 1 Phước Thuận-Hạng mục: 06 phòng học chức năng
7216/UBND-KT 20/11/2018
Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc
7217/UBND-KT 20/11/2018
Kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên tuyến đường ĐT 639 qua xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn
7221/UBND-VX 20/11/2018
Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam”
7192/UBND-KT 19/11/2018
Triển khai Nghị quyết Chính phủ số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai và kết luận số 312/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
7153/UBND-KT 16/11/2018
Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019
7169/UBND-KT 16/11/2018
Thực hiện Văn bản số 431-CV/BCSĐTNMT ngày 19/10/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
7174/UBND-KT 16/11/2018
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị về công tác quản lý nước sạch nông thôn
7182/UBND-KSTT 16/11/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
7118/UBND-VX 15/11/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
7119/UBND-VX 15/11/2018
Triển khai thực hiện Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính
7121/UBND-VX 15/11/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
7127/UBND-VX 15/11/2018
Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
7128/UBND-KT 15/11/2018
Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
7129/UBND-TH 15/11/2018
Tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg
7092/UBND-VX 14/11/2018
Thành lập Chi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Bình Định
7107/UBND-TH 14/11/2018
Triển khai quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu, quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế
7109/UBND-TD 14/11/2018
Trả lời đơn của ông Đặng Hùng Vương
7111/UBND-KT 14/11/2018
Khẩn trương xây dựng Đề án tăng cường năng lực thu gom rác thải khu vực nông thôn tỉnh Bình Định
6973/UBND-VX 09/11/2018
Phối hợp thực hiện các biện pháp giảm giường bệnh quá tải tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
6975/UBND-VX 09/11/2018
Tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6976/UBND-VX 09/11/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030
6989/UBND-NC 09/11/2018
Nghiêm túc thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11
7002/UBND-NC 09/11/2018
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11
7021/UBND-VX 09/11/2018
Tập trung thực hiện một số nội dung trong đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hoá
6957/UBND-KT 08/11/2018
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi
6958/UBND-KT 08/11/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg và các Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT, số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất
6934/UBND-KT 07/11/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 718 trang.