Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6878/UBND-NC 06/11/2018
Thực hiện minh bạch tài sản, nhu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
6899/UBND-TH 06/11/2018
Chủ trương tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định ở cấp tỉnh và cấp huyện lần thứ III năm 2019
6873/UBND-TD 06/11/2018
Trả lời đơn của ông Lê Văn Sáng
6840/UBND-NC 05/11/2018
Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
6843/UBND-KT 05/11/2018
Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
6844/UBND-KT 05/11/2018
Phát động phong trào chống rác thải nhựa
6852/UBND-NC 05/11/2018
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
6854/UBND-KT 05/11/2018
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
6856/UBND-KT 05/11/2018
Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển nuôi biển
6857/UBND-KT 05/11/2018
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
6862/UBND-VX 05/11/2018
Chủ trương triển khai các hoạt động xã hội hóa nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh
6791/UBND-VX 01/11/2018
Triển khai xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng mô hình Chính quyền điện tử Bình Định giai đoạn 2016-2020
6795/UBND-VX 01/11/2018
Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
6797/UBND-KT 01/11/2018
Thực hiện Văn bản số 115/TB-BTNMT ngày 12/10/2018 và Văn bản số 114/TB-BTNMT ngày 12/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6753/UBND-VX 31/10/2018
Thành lập Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Bình Định
6754/UBND-VX 31/10/2018
Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
6783/UBND-VX 31/10/2018
Đổi tên “Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định” thành “Trung tâm Bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Bình Định”
6673/UBND-KT 29/10/2018
Báo cáo việc thực hiện văn bản số 3414/BTNMT-TCMT ngày 6/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6681/UBND-KT 29/10/2018
Nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
6689/UBND-NC 29/10/2018
Giao nhiệm vụ đối với công chức quản lý điều hành Sở Ngoại vụ
6690/UBND-KT 29/10/2018
Thực hiện tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Định
6621/UBND-VX 26/10/2018
Tuyên truyền chính trị, quảng bá du lịch kết hợp quảng cáo thương mại tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh
6632/UBND-VX 26/10/2018
Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Ân Hảo Đông (điểm chính); hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
6645/UBND-TD 26/10/2018
Trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Thu Hà
6649/UBND-TD 26/10/2018
Trả lời đơn của bà Trần Thị Tố Thơ
6578/UBND-KT 25/10/2018
Triển khai đầu tư xây dựng Công trình Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trực Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong
6579/UBND-KT 25/10/2018
Triển khai đầu tư xây dựng Công trình Tuyến đường trung tâm lõi đô thị thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội
6597/UBND-NC 25/10/2018
Thông tin truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
6550/UBND-VX 24/10/2018
Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu thể thao xã Cát Minh, huyện Phù Cát
6565/UBND-KT 24/10/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 718 trang.