Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3
  • Truy cập hôm nay: 2295
  • Tổng truy cập: 174693
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4045/UBND-KT 06/07/2018
Phương án đầu tư thay thế tuyến ống cấp nước chuyên tải dọc Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn
4057/UBND-KT 06/07/2018
Thực hiện Văn bản số 3358/BTNMT-TCCB ngày 26/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3964/UBND-KT 05/07/2018
Báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh Bình Định
3977/UBND-KT 05/07/2018
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
3985/UBND-TH 05/07/2018
Thông báo lớp bồi dưỡng công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
3991/UBND-VX 05/07/2018
Thực hiện công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh
3951/UBND-VX 04/07/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3921/UBND-KT 03/07/2018
Báo cáo kết quả xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính, trên địa bàn tỉnh
3922/UBND-VX 03/07/2018
Tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
3923/UBND-VX 03/07/2018
Triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”
3924/UBND-TH 03/07/2018
Triển khai thực hiện Công văn số 6084/BTC-NSNN ngày 25/5/2018 của Bộ Tài chính
3928/UBND-KT 03/07/2018
Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
3935/UBND-TD 03/07/2018
Phúc đáp việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Châu Quỳnh
3893/UBND-KT 02/07/2018
Tổng hợp, báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh
3851/UBND-NC 29/06/2018
Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh
3881/UBND-KT 29/06/2018
Tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội
3885/UBND-TH 29/06/2018
Phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
3865/UBND-NC 29/06/2018
Thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2018
3827/UBND-NC 28/06/2018
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Công Thương
3828/UBND-VX 28/06/2018
Triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
3829/UBND-KT 28/06/2018
Quản lý, sử dụng cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
3832/UBND-KT 28/06/2018
Tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm quy định không sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham giao giao thông trên đường bộ
3838/UBND-VX 28/06/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 05/6/2018 của Chính phủ
3834/UBND-KT 28/06/2018
Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp
3836/UBND-VX 28/06/2018
Thực hiện lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018
3794/UBND-KT 27/06/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
3800/UBND-TH 27/06/2018
Phối hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Giá và các văn bản hướng dẫn Luật Giá trên địa bàn tỉnh
3808/UBND-VX 27/06/2018
Triển khai thưc hiện thông báo số 2178/TB-LĐTBXH ngày 04/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3761/UBND-VX 25/06/2018
Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018
3762/UBND-VX 25/06/2018
Triển khai Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 709 trang.