Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
880/ UB - NN 18/04/2005
V/v tham quan, học tập nghề sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm
869/ UB - NN 18/04/2005
V/v tham quan, học tập các mô hình sản xuất giống tại các tỉnh phía Nam.
881/ UB - NN 18/04/2005
V/v bổ sung khối lượng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.
863/ UB - CN 15/04/2005
V/v kiểm tra, đôn đốc tình hình đầu tư và tiến độ thi công xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp
864/ UB - NN 15/04/2005
V/v tăng cường tiêu thụ mía của nhân dân.
851/ UB-TH 14/04/2005
V/v bổ sung một số hạng mục vào tuyến đường ven biển
856/ UB-TH 14/04/2005
V/v miễn lập báo cáo kinh té kỹ thuật công trình nhà tạm tại khu Bắc sông Hà Thanh để phục vụ tái định cư Dự án đường Xuân Diệu
847/ UB-TH 14/04/2005
V/v bổ sung khối lượng Hệ thống cấp nước khu dân cư Xóm Tiêu
846/ UB-TH 14/04/2005
V/v chuẩn bị danh mục công trình đầu tư năm 2006
850/ UB-TH 14/04/2005
V/v chủ trương cho DNTN Duyên Hải đầu tư cảng biển tại Quy Nhơn
813/ UBND-TH 14/04/2005
V/v sửa chữa mặt đập hồ Tà Niêng
836/ UB – NĐ 13/04/2005
V/v thực hiện quy hoạch giao đất ở cho các hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
834/ UB-NN 12/04/2005
V/v chuẩn bị điều kiện Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII).
833/ UB-NN 12/04/2005
V/v chỉ đạo nuôi tôm trên địa bàn huyện Tuy Phước.
825/ UB-TH 12/04/2005
V/v xác định vị trí và đặt biển nội thành, nội thị trên các quốc lộ, tỉnh lộ
826/ UB-TH 12/04/2005
V/v đầu tư mặt đường BTXM qua làng K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
824/ UB-TH 12/04/2005
V/v tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của tỉnh”
834/ UB - NN 12/04/2005
V/v chuẩn bị điều kiện Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII).
820/ UB-TM 12/04/2005
tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch
1075/ UB-NC 09/04/2005
V/v bố trí kinh phí để Văn phòng HĐND tỉnh mua xe ô tô 2 cầu
88/ UB-NN 08/04/2005
V/v xây dựng kế hoạch 05 năm 2006 – 2010 của Chương trình Biển Đông – Hải đảo
808/ UB-NN 08/04/2005
V/v xây dựng kế hoạch 05 năm 2006 – 2010 của Chương trình Biển Đông – Hải đảo.
797/ UB - TH 08/04/2005
V/v lấn chiếm hành lang an toàn giao thông cầu Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn
800/ UB-TH 08/04/2005
V/v hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn
801/ UB-TH 08/04/2005
V/v giao hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng
798/ UB-TH 08/04/2005
V/v tập huấn các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng
804/ UB-TH 08/04/2005
V/v phê duyệt kết quả đánh giá kỹ thuật gói thầu tư vấn trong nước chuẩn bị NCKT thuộc Tiểu dự án VSMT thành phố Quy Nhơn
812/ UB – NĐ 08/04/2005
V/v chấp thuận địa điểm để Công ty TNHH Việt úc Bình Định chuẩn bị đầu tư xây dựng trại tôm giống tại xã Mỹ An
794/ UB – NĐ 08/04/2005
V/v thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại phường Nhơn Phú
791/ UB - NN 07/04/2005
V/v cử thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định.
Hiển thị trang: 704 trong tổng số 714 trang.